BRO nieuwsbrief juni

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Innovatiebudget voor varifocus op de ondergrond
  • Werksessies BRO 3D: concrete gebruikerswensen geïnventariseerd
  • Amsterdam deelt tools om slimmer, sneller en beter te werken met grondonderzoek
  • Tweefactor-identificatie Bronhouderportaal verplicht
  • Publieke consultatie Milieuhygiënisch bodemonderzoek
  • Extra informatie over modelonzekerheden in nieuwe versie REGIS II
  • Verkenning nieuwe technieken voor publiceren dataset grondwaterstanden
  • BRO'tje 14 september

Innovatiebudget voor varifocus op de ondergrond

Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en de BRO hebben een bijdrage gekregen uit het Innovatiebudget Digitale Overheid 2023. Onder de kop ‘varifocus op de ondergrond’ werken zij gezamenlijk aan verbetering van de informatiepositie voor de ondergrond. Doel is om de besluitvorming in de ruimtelijke ordening kwalitatief te verbeteren. Daarom wordt gewerkt aan betrouwbare en toekomstbestendige ondergrondinformatie waarmee je kunt in- en uitzoomen voor opgaven op verschillende schaalniveaus.

Concrete gebruikerswensen BRO 3D

Tijdens twee werksessies met gebruikers zijn concrete wensen opgehaald voor visualisatie en  functionele toepassingen voor BRO 3D services. Uit de sessies bleek dat gebruikers bijvoorbeeld BRO-data en -modellen met eigen data willen combineren, volumeberekeningen willen doen voor zandwinning en 3D willen gebruiken bij studies voor de energietransitie. Er bleek duidelijk een grote behoefte om de BRO in 3D in de eigen GIS-omgeving te kunnen bekijken. De basisversie van BRO 3D is kort na de zomer beschikbaar.

Amsterdam deelt tools

De Gemeente Amsterdam heeft, net als veel andere gemeenten, nog veel historische BRO-gegevens op de plank liggen. Deze wil ze eenvoudig en direct beschikbaar maken voor iedereen. De sonderingen hebben niet het juiste formaat om te kunnen leveren aan het Bronhouderportaal. Thomas van der Linden ontwikkelt een toolbox voor het inzichtelijk maken van grondonderzoek. Een van de tools doet een upgrade van oudere GEF-bestanden naar GEF 1.1.3. Hierna kunnen deze bestanden met de BRO GEF-converter omgezet worden in het vereiste bestand (IMBRO/A XML) voor het Bronhouderportaal. Thomas: “We hebben hierdoor nog enkele duizenden sondeergegevens extra aan kunnen leveren. Andere bronhouders hebben hier vast ook iets aan. Daarom stellen we onze tools ter beschikking.”

Publieke consultatie Milieuhygiënisch bodemonderzoek

Op woensdag 5 juli start de publieke consultatie voor de catalogus Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD). Deze consultatie is de eerste voor het domein Milieukwaliteit van de BRO. De catalogus gaat alleen over de bestaande (IMBRO/A) gegevens. We doen de bestaande gegevens als eerste, omdat we verwachten dat hier de grootste (her)gebruikswaarde ligt. De consultatie loopt tot en met 30 augustus 2023. Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Tweefactor-identificatie Bronhouderportaal verplicht

Het BRO-team bij TNO werkt aan de veiligheid van het Bronhouderportaal. Dit gebeurt in stappen. Een aantal stappen is al uitgevoerd. Binnenkort wordt het gebruik van de 2e factor verplicht. Gebruikers van het portaal die geen e-herkenning gebruiken, krijgen dan bij het inloggen in het Bronhouderportaal vanzelf de vraag om (opnieuw) een 2e factor aan te maken.

BRO Regioronde Zuid

IMG_0412 2

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een fase aanbeland waarin er al veel gegevens geregistreerd en ook gebruikt worden. Dat is fijn, maar we merken ook dat bronhouders, leveranciers en gebruikers nog regelmatig diverse vragen en behoeften hebben rond het aanleveren aan en afnemen van gegevens uit de BRO. Daarom organiseerde het BRO-team onlangs de BRO Regioronde. Op 23 mei kwamen diverse waterschappen uit Zuid-Nederland en de provincie Noord-Brabant bijeen om elkaar te ontmoeten, vragen te beantwoorden en onderling ervaringen uit te wisselen.

Extra informatie over modelonzekerheden in nieuwe versie REGIS II

In de nieuwste versie van REGIS II heeft de Geologische Dienst Nederland extra informatie toegevoegd over de modelonzekerheden. Er is onzekerheidsinformatie toegevoegd aan de top, basis en dikte van de gekarteerde hydrogeologische eenheden. Zo is het makkelijker daar rekening mee te houden bij gebruik van het model voor grondwaterbeheer.

Verkenning nieuwe technieken voor publiceren dataset grondwaterstanden

TNO en PDOK verkennen na de zomer nieuwe mogelijkheden om de dataset van grondwaterstandonderzoek (GLD) te publiceren op basis van andere technieken. Op basis van de nu gebruikte technologie is het genereren van deze set in de vorm van een geopackage namelijk niet goed mogelijk. Zo is deze data nu niet efficiënt offline te gebruiken in bijvoorbeeld GIS-pakketten en dat is natuurlijk wel de bedoeling. Wij houden jullie hiervan gedurende het derde kwartaal op de hoogte.

Terugblik Live Ketendag

bro_ketendemo_inwinnen-verwerken-gebruiken-beheren_tegel

Op 15 juni organiseerden we vanuit de BRO een Live Ketendag. Het werd een dag vol interactie en veel inbreng van alle aanwezigen, waar we als BRO-team weer mee vooruit kunnen! We willen alle deelnemers bedanken en kijken terug op een geslaagde en inspirerende dag. Via onderstaande link vind je presentaties en opnamen terug.

BRO'tje 14 september

Benieuwd naar het programma Digitale Stad van Rotterdam? Op 14 september organiseren we een BRO'tje over het onderwerp. Meer informatie volgt snel.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Welke mogelijkheden zijn er om gegevens van Grondwatergebruik op te vragen?

Je kunt gegevens van Grondwatergebruiksystemen (GUF) en Grondwaterproductiedossiers (GPD) via BROloket downloaden. Maak dan een selectie van bijvoorbeeld het gebied waarvan je de gegevens wilt bestellen. Je krijgt dan een xml-bestand met die gegevens. Je kunt op het BROloket maximaal 5.000 objecten tegelijk downloaden. Wil je van een groter gebied, bijvoorbeeld heel Nederland, alle grondwatergebruiksgegevens downloaden? Dat kan niet via BROloket. Dit kan binnenkort bij PDOK (Geopackage of Atom). Wel kun je deze gegevens al opvragen via de REST-services (API).

2. Hoe is de naam van een BRO-ID opgebouwd?

De opbouw van een BRO-ID bestaat uit de 3-letterige afkorting van het registratieobject met daarachter een volgnummer dat altijd 12 cijfers heeft. Een concreet voorbeeld van een BRO-ID voor Geotechnisch sondeeronderzoek is: CPT000000025639. CPT staat voor ‘Cone Penetration Test’, wat de Engelse vertaling is voor het BRO-registratieobject Geotechnisch Sondeeronderzoek. Op de BRO-site staat een overzicht van alle afkortingen van BRO-registratieobjecten.

3. Moeten boringen van alle locaties in de BRO?

Misschien denk je dat een booronderzoek op een bepaalde locatie er niet toe doet, bijvoorbeeld omdat die locatie verandert of omdat de boring heel ondiep is. Omdat ook die boringen een indruk geven over de omgeving of die beperkte diepte, willen we die graag in de BRO hebben. De gebruiker van de gegevens uit de BRO moet beoordelen of de informatie gebruikt kan worden. Als je booronderzoek uitvoert, kun je bij het domein Bodem- en grondonderzoek kijken onder welk registratieobject de gegevens vallen.

BRO Ondersteuning

Kun je niet vinden wat je zoekt of loop je vast? De Servicedesk helpt je graag bij het beantwoorden van alle BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist je dat...

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse (online) bijeenkomsten om bij te praten, jouw feedback te krijgen en samen te werken. We zien je graag bij een van onze bijeenkomsten!

Op de kalender in juni:

Volg jij ons al op LinkedIn?

LinkedIn BRO

Via onze LinkedIn-pagina blijf je gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

Je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.