Werksessies BRO 3D: concrete gebruikerswensen geïnventariseerd

Gepubliceerd 28 juni 2023

Tijdens werksessies met gebruikers zijn concrete wensen opgehaald voor visualisatie en  functionele toepassingen voor BRO 3D services. Uit de sessies bleek dat gebruikers bijvoorbeeld BRO-data en -modellen met eigen data willen combineren, volumeberekeningen willen doen voor zandwinning en 3D willen gebruiken bij studies voor de energietransitie. Er bleek duidelijk een grote behoefte om de BRO in 3D in de eigen GIS-omgeving te kunnen bekijken. De basisversie van BRO 3D is kort na de zomer beschikbaar.

Als basis voor de doorontwikkeling van de eerste versie van BRO 3D services zijn twee werksessies georganiseerd. De gebruikersgroep van de BRO-data en -modellen is zeer divers en komt uit het hele land. Dat bleek uit de opkomst. Vanuit Friesland tot Limburg, van grondboorder tot rijksambtenaar en planoloog, van archeoloog tot nieuwe-wegen-ontwerper: allen brachten naar voren tegen welke gebruikersbehoeften zij in hun werk aanlopen. Deze input wordt op een rij gezet en zal sturing geven aan het vervolg van het project.

Centraal stond de manier waarop de data wordt gevisualiseerd: welk aspect van de gegevens willen gebruikers op welke manier in beeld brengen? Ook functionele wensen kwamen aan bod. Zoals het kunnen maken van uitsneden van specifieke gebieden of kunstwerken en het kunnen downloaden en combineren van BRO-data en -modellen met eigen data van boven- of ondergrond.

Interessante toepassingen

Tijdens de werksessies zijn al diverse interessante toepassingen genoemd. Bijvoorbeeld ‘storende lagen’ visualiseren, volumeberekeningen voor zandwinning en bijvoorbeeld het gebruik bij studies voor energietransitie. Ook wordt BRO 3D als extra waardevol gezien om bestuurders en andere betrokkenen makkelijker mee te kunnen nemen in een project om bijvoorbeeld kansen en risico’s te laten zien.

De komende tijd wordt alle input verwerkt en als het kan wordt het ook stapsgewijs meegenomen in de verdere ontwikkeling van BRO 3D. In eerste instantie worden de BRO 3D services ontwikkeld in de open OGC-standaard I3S, maar binnen het lopende project wordt ook gestart met de ontwikkeling voor andere uitwisselformaten, waaronder 3D tiles.

Werksessies BRO 3D: concrete gebruikerswensen geïnventariseerd

De ondergrond in jouw 3D-omgeving

Voor opgaven als klimaatadaptatie, duurzame energie en woningbouw is het essentieel om boven- en ondergrond integraal en in samenhang te bekijken. Op die manier kunnen goed afgewogen beslissingen worden genomen. Visualisatie in 3D helpt enorm om inzicht in de opbouw van de ondergrond te krijgen. Nu is het nog veel werk om alle BRO-data en -modellen in een GIS-systeem in te laden. Dat willen we makkelijker maken met het project BRO 3D services, dat dit voorjaar is gestart. Het project wordt uitgevoerd door TNO en de BRO in samenwerking met ESRI, en wordt gefinancierd uit een groter programma dat wordt gecoördineerd door het Kadaster: de 3D Basisvoorziening. Dit is weer onderdeel van het overkoepelende rijksprogramma Werk aan Uitvoering (WaU), dat werkt aan een goede publieke dienstverlening.

Volg het nieuws over BRO 3D

Wil je op de hoogte blijven? Je kunt de ontwikkelingen van BRO 3D volgen via de projectpagina of via de BRO Nieuwsbrief. De volgende grote mijlpaal is het daadwerkelijk breed beschikbaar maken van de basisversie die met ESRI is ontwikkeld. Dat is naar verwachting kort na de zomer. Los daarvan kun je het webinar met de preview van BRO 3D terugkijken. Bezoek ook de projectpagina BRO 3D voor meer informatie.

Mocht je nog vragen hebben over het project, dan kun je hiervoor contact opnemen met de BRO Servicedesk.

Zie ook: