Extra informatie over modelonzekerheden in nieuwe versie REGIS II

Gepubliceerd 15 juni 2023

In de nieuwste versie van REGIS II heeft de Geologische Dienst Nederland extra informatie toegevoegd over de modelonzekerheden. Er is onzekerheidsinformatie toegevoegd aan de top, basis en dikte van de gekarteerde hydrogeologische eenheden. Zo is het makkelijker daar rekening mee te houden bij gebruik van het model voor grondwaterbeheer.

Omdat een model een schematische weergave is van de ondergrond, moet je altijd rekening houden met onzekerheden. Van bepaalde punten in het model is de informatie bekend en daar tussenin worden de meest waarschijnlijke interpretaties getoond. Er zaten in het hydrogeologisch model REGIS II al onzekerheden van de doorlatendheden. Nu komt daar dus informatie over de onzekerheden van de geometrie bij. Van de zogenaamde afgeleide hydrogeologische eenheden (o.a. de ‘zandlagen’) zijn geen onzekerheden berekend.

Werken met modelonzekerheden

Je moet een model dus altijd goed ‘lezen’ en weten dat het gaat om waarschijnlijkheden in plaats van zekerheden. Gebruikers van modellen kunnen met de onzekerheidsinformatie beter bepalen op welke locaties aanvullend booronderzoek nodig is om zeker te zijn van de precieze opbouw van de ondergrond.

Modelonzekerheid top Formatie van Stramproy, eerste kleiige eenheid (SYk1), uitgedrukt als standaarddeviatie (m). De boorlocaties waarin de eenheid is aangetroffen zijn als groene punten weergegeven.

Het model REGIS II

REGIS II, (Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem) is een 3D-model opgebouwd uit goed- en slecht-doorlatende lagen in de ondergrond en gaat tot gemiddeld 500 meter diepte. Dit model bestaat uit hydrogeologische eenheden. Dit zijn lagen die onder bepaalde omstandigheden zijn gevormd en daarom bepaalde hydrologische eigenschappen hebben. REGIS II is vooral geschikt voor grondwaterbeheer. Met de informatie uit het model kunnen bijvoorbeeld landelijke en regionale grondwatermodellen gemaakt worden.

REGIS II op BROloket

De onzekerheden zijn niet zichtbaar in de visualisatie op BROloket, maar worden meegeleverd in de ZIP-file. Je vindt deze informatie als je in de kaartmodule op BROloket kiest voor BRO REGIS II v2.2.1 en de downloadknop aanklikt. Vervolgens kies je voor het ‘BRO-model met documentatie’ en vraag je de gegevens aan.

Meer weten?

Ontdek meer over REGIS II bij de BRO en lees de toelichtende pagina op BROloket.