Verkenning nieuwe technieken voor publiceren dataset grondwaterstanden

Gepubliceerd 29 juni 2023

TNO en PDOK verkennen na de zomer nieuwe mogelijkheden om de dataset van grondwaterstandonderzoek (GLD) te publiceren op basis van andere technieken.

Op basis van de nu gebruikte technologie is het genereren van deze set in de vorm van een geopackage namelijk niet goed mogelijk. Zo is deze data nu niet efficiënt offline te gebruiken in bijvoorbeeld GIS-pakketten en dat is natuurlijk wel de bedoeling. Wij houden jullie hiervan gedurende het derde kwartaal op de hoogte.

Het grondwaterstandonderzoek (GLD) is qua omvang veruit de grootste en snelst groeiende dataset in de Basisregistratie Ondergrond. Hierdoor is het genereren van deze set in de vorm van een geopackage - zoals dat het geval is bij alle andere datasets - problematisch op basis van onze huidige technologie. Er heeft dan ook al geruime tijd geen update meer plaatsgevonden van deze dataset. Voor offline gebruik zijn de individuele dossiers zijn overigens wel opvraagbaar via onze REST services en via onze Digikoppeling SOAP services. Ook kan de data worden besteld (in kleine hoeveelheden) op BROloket.

Zie ook

Grondwaterstandonderzoek (GLD)