Innovatiebudget voor varifocus op de ondergrond

Gepubliceerd 30 juni 2023

Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en de BRO hebben een bijdrage gekregen uit het Innovatiebudget Digitale Overheid 2023. Onder de kop ‘varifocus op de ondergrond’ werken zij gezamenlijk aan verbetering van de informatiepositie voor de ondergrond. Doel is om de besluitvorming in de integrale ruimtelijke ordening kwalitatief te verbeteren. Daarom wordt gewerkt aan betrouwbare en toekomstbestendige ondergrondinformatie waarmee je kunt in- en uitzoomen voor opgaven op verschillende schaalniveaus.

Het innovatiebudget het ministerie van BZK is bedoeld om samenwerking en innovatie tussen overheidsorganisaties te stimuleren. Rotterdam, Zuid-Holland en programma BRO slaan de handen ineen om informatie over de ondergrond verder te verbeteren en te verrijken. Voor veel ruimtelijke opgaven waar Rijk, provincie en gemeente voor staan, is de ondergrond de cruciale factor.

Beeld: gemeente Rotterdam
Beeld: gemeente Rotterdam

Ruimtelijke puzzel

De provincie Zuid-Holland staat voor de opgave om voor 2030 zo’n 235.000 woningen te bouwen. Tegelijkertijd heeft het een klimaatonderlegger ontwikkeld die inzicht geeft in de uitdagingen die water, bodem en klimaat meegeven voor onder meer bebouwing. Dit stelt hoge eisen aan inzicht in de ondergrond. Waar kan wel en waar niet gebouwd worden? Dit geeft ook invulling aan het leidend principe dat water en bodem sturend moeten zijn in de ruimtelijke ordening.

De gemeente Rotterdam werkt aan een kernregistratie van ondergrondse objecten, waaruit data kan worden verstrekt over de ondergrond van de stad. Samen met de informatie uit de landelijke basisregistratie Ondergrond ontstaat daarmee een rijke bron aan informatie. Provincie en gemeente willen samen werken aan verbetering van de informatiepositie voor de ondergrond, wat de besluitvorming in de integrale ruimtelijke ordening kwalitatief verbetert. En ook het NOVEX-proces (Nationale Omgevingsvisie Extra) ondersteunt.

Innovatiebudget 2023

Diverse projecten ontvingen een bijdrage uit het Innovatiebudget 2023. De projecten zijn door een commissie beoordeeld op basis van 5 criteria: onderscheidend, gebruikersgericht, kennis & kunde, herbruikbaar en toekomstvisie. Lees meer over de projecten van 2023.