BRO Regioronde Zuid

Gepubliceerd 1 juni 2023

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een fase aanbeland waarin er al veel gegevens geregistreerd en ook gebruikt worden. Dat is fijn, maar we merken ook dat bronhouders, leveranciers en gebruikers nog regelmatig diverse vragen en behoeften hebben rond het aanleveren aan en afnemen van gegevens uit de BRO. Daarom organiseerde het BRO-team onlangs de BRO Regioronde. Op 23 mei kwamen diverse waterschappen uit Zuid-Nederland en de provincie Noord-Brabant bijeen om elkaar te ontmoeten, vragen te beantwoorden en onderling ervaringen uit te wisselen.

Erik Simmelink, informatiemanager grondwater bij TNO was er ook bij en vertelt over de dag. “De eerste BRO Regioronde-bijeenkomst in Zuid-Nederland was een inspirerende en nuttige dag. Programmamanager van de BRO, Marjan Bevelander, trapte de BRO Regioronde af. Ze vertelde meer over BRO en de relatie met de maatschappelijke ruimtelijke opgaven en gaf antwoord op de vraag wat de maatschappelijke meerwaarde van de BRO is. Ook ging Bevelander dieper in op de gebruiksplicht en aansprakelijkheid van de BRO.”

Aansluitend vertelden Erik Simmelink en Gulian Tutein Nolthenius (BRO Servicedesk) meer over het aanleverproces via het Bronhouderportaal (BHP) en de uitgiftekanalen van de BRO en de technische mogelijkheden. “Jasper Snippe van Rijkswaterstaat gaf daarna een toelichting op de tool voor datakwaliteitscontrole voor de BRO”, vertelt Simmelink. “Daarmee beoordelen RWS-experts de dataleveringen van hun externe dataleveranciers. De aanwezige bronhouders waren erg geïnteresseerd in de mogelijkheid om deze tool ook in hun controleproces in te bouwen.”

IMG_0412 2

Aanleveren gegevens blijkt ingewikkeld proces

Na de lunch was het tijd voor diverse presentaties van de deelnemers. Zo gaven Audrey Verbeek en Joop Vaan (Waterschap AA en Maas/ adviesburo Kyll), Vesna Jelec (Waterschap Limburg) en Rutger van Ouwerkerk (Waterschap Brabantse Delta) toelichting op het aanleveren van grondwatermonitoringsgevens evenals boor- en sondeergegevens. Ook deelden ze handvatten rondom het beheer van BRO-gegevens en het veranderingsproces binnen de organisatie.

Simmelink: “Het werd duidelijk dat het aanleverproces niet zonder slag of stoot verloopt. Het kent organisatorische en inhoudelijke uitdagingen en vergt tijd en capaciteit. Tegelijkertijd werd geëtaleerd dat met de komst van de BRO het bewustzijn over de waarde van hoogwaardige actuele en historische gegevens aanzienlijk is gegroeid. Ook de waarde van het centraal borgen en ter beschikking stellen wordt herkend.”

Landelijk Grondwater Register bijna klaar

Tijdens de BRO Regioronde werd ook aandacht besteed aan het Landelijk Grondwater Register, afgekort LGR. Simmelink vertelt: “Huub Verresen, de voorzitter werkgroep LGR, nam de deelnemers mee in de ontwikkelingen van het LGR om gegevens van vergunningsplichtige en meldingsplichtige grondwateronttrekkingen te kunnen registreren in de BRO. Ruim 10.000 recent in LGR geregistreerde onttrekkingen zijn onlangs al aan de BRO geleverd. Er wordt nu hard gewerkt aan het LGR om de aanleverstroom aan het LGR verder te optimaliseren en te automatiseren. Uit het gesprek met de deelnemers blijkt dat met die verbeterslag de bereidwilligheid van waterschappen om hun onttrekkingsgegevens in het LGR te registreren sterk toeneemt. Dat is een mooie ontwikkeling.”

Regioronde helpt bronhouders verder te komen

Hoe is het bezoek bevallen? Simmelink: “De dag werd gevuld met een mooie mix van toelichtingen vanuit de BRO-organisatie en gedeelde BRO-ervaringen vanuit de kant van de bronhouders. Tijdens de borrel concludeerden we met elkaar dat de uitwisseling van ervaringen, bronhouders helpt om verder te komen. De geuite verbeterwensen en behoeftes voor verdere ondersteuning worden door het BRO-programmateam ter harte genomen en een aantal concrete vragen krijgt nu al opvolging.”

BRO Regioronde in jouw regio?

Wil je een BRO Regioronde organiseren? Laat het ons weten via BRO@minbzk.nl. We komen graag langs!