BRO nieuwsbrief februari

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Wat je moet weten over het Federatief Datastelsel
  • BRO op bezoek in Alkmaar
  • Bescherming en veiligheid van BRO-data en -systemen
  • Publieke consultatie 5 catalogi gestart
  • Nieuws van PDOK

Wat je moet weten over het Federatief Datastelsel

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk werken samen aan de realisatie van de Interbestuurlijke Datastrategie. Deze schetst op hoofdlijnen hoe de overheid met data de maatschappelijke opgaven beter kan adresseren. Met aandacht voor wat technisch kan, juridisch mag en maatschappelijk en ethisch wenselijk is. Eén van de middelen bij die strategie is het opzetten van een federatief datastelsel: een geoptimaliseerd stelsel voor het verantwoord gebruiken van data uit verschillende databronnen. De geo-basisregistraties, dus ook de BRO, maken deel uit van het fundament hiervoor.

BRO op bezoek in Alkmaar

De BRO staat en valt met de inzet van de BRO-coördinatoren. Marjan Bevelander ging met andere BRO-collega’s op bezoek in Alkmaar. “Als de BRO-coördinatoren van 14 gemeenten in Noord-Holland ons vragen om langs te komen, dan doen we dat natuurlijk graag. Er waren veel vragen over hoe zij hun taak het beste in kunnen vullen. En vanuit de BRO-organisatie nemen we graag een kijkje in de praktijk.”

Bescherming en veiligheid van BRO-data en -systemen

Veiligheid is een belangrijk issue bij de voorzieningen van de BRO. De keten moet niet alleen technisch goed voor elkaar zijn wat betreft code, maar ook de toegang tot het hele systeem moet netjes en veilig zijn. Daar hebben we met name bij onze voordeur, het Bronhouderportaal, afgelopen tijd al een aantal stappen gezet. Wat ga je de komende tijd merken en waarom?

Fouten in de BRO

fouten

Fouten maken is menselijk en dat kan dus ook voorkomen bij het uitvoeren van BRO-taken. Maar hoe moet je nu omgaan met fouten die inmiddels in de BRO staan? Wanneer moet je corrigeren en wanneer kun je gegevens uit registratie nemen?

Publieke consultatie 5 catalogi

Op vrijdag 24 februari 2023 is de publieke consultatie gestart van het Geologisch Booronderzoek en een aantal modellen. Het doel van deze consultatie is meningen ophalen over de uitbreiding van de standaard en het juridisch vastleggen van doorgevoerde wijzigingen uit de  werkafspraken. We horen graag jouw mening over de aanpassingen.

Special: Afnemen uit de BRO

In de Ketendemo op 16 maart ligt de nadruk op het ophalen van gegevens uit de Basisregistratie. Soms is het even zoeken, omdat er verschillende mogelijkheden zijn om dat te doen. Denk aan REST-services, Geopackages en opvragen met gebruik van xml. In de Ketendemo verzorgen we hier een 'special' over. Daarin komen de volgende onderdelen aan bod:

  • We leggen uit hoe verschillende registratieobjecten met elkaar verbonden zijn en de gegevens zo in samenhang tot stand komen
  • Via een live-demo laten we zien hoe je gegevens kunt opvragen en in welke formaten
  • Welke optimalisatie bij het opvragen hebben wij komende tijd voor ogen (BRO backlog).

Meld je aan via onderstaande link.

Nieuw URL Wandonderzoek PDOK

PDOK migreert datasets naar de cloud. Daarbij horen nieuwe URL's. Dit keer is de BRO-dataset Wandonderzoek (SFR) omgezet. Dit betekent een nieuwe WMS URL voor de BRO-dataset SFR. De oude URL wordt uit productie genomen. PDOK verzoekt gebruikers daarom zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL.

PDOK met BRO-data op Infra Relatiedagen

Op de jaarlijkse Infra Relatiedagen begin februari stond PDOK voor het eerst op de beurs. De relatiedagen brengen professionals samen op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Mooie doelgroep om het thema bodem en ondergrond onder de aandacht te brengen. Deze data komen voor een groot deel uit de BRO.

BRO'tje 16 maart: Toepassingen BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant

Het provinciaal beleid van Noord-Brabant leunt nu al sterk op de inhoud van de BRO. In het volgende BRO'tje krijgen we een inkijkje in het organisatorische proces dat is doorlopen om actuele grondwaterstanden van het provinciaal meetnet op dagelijkse basis te kunnen registreren in de BRO. Vervolgens licht de provincie toe hoe deze grondwaterstandsgegevens en ook het model Grondwaterspiegeldiepte gebruikt worden in nationale en regionale beleidsstudies op het gebied van verdroging en vernatting.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Waarom staan er witte vlekken op sommige kaarten?

Meestal is onder stedelijk gebied weinig tot geen bodemkundige of geomorfologische informatie beschikbaar en vertoont de Bodemkaart en Geomorfologische kaart witte vlekken. Ook is de bodem door menselijke acties ‘verstoord’, bijvoorbeeld door ophogingen en afgravingen. Het model Grondwaterspiegeldiepte vertoont ook witte vlekken; dit model richt zich op het niet-verharde, niet-bebouwde deel van Nederland.

2. Corrigeren, verwijderen, aanvullen en uit registratie nemen: wat moet ik doen bij fouten?

Heb je iets aangeleverd aan de BRO dat niet (meer) correct blijkt te zijn? Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. We hebben de informatie hiervoor bij elkaar gezet. Bekijk op de pagina Fouten in levering wat voor jouw situatie van toepassing is en waar je op moet letten. Ook lees je daar meer over de verschillen tussen corrigeren en aanvullen, wanneer je iets corrigeert en waarom je geen registratieobjecten uit de BRO kunt verwijderen.

3. Mag ik de labonderzoeken van de boormonsters later aanleveren?

Ja dat mag. Je kunt alle gegevens van het booronderzoek in 1x aanleveren of de boormonsterbeschrijvingen en de boormonsteranalyses apart. Maar het is belangrijk om de monsteranalyses niet te vergeten, want ook die zijn verplicht om (compleet) aan te leveren bij de BRO. Daarbij zijn er een paar punten waar je op moet letten bij het aanleveren van gegevens voor Booronderzoek.

BRO Ondersteuning

Kun je niet vinden wat je zoekt of loop je vast? De Servicedesk helpt je graag bij het beantwoorden van alle BRO-vragen - niet alleen de technische. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

Wist je dat...

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse (online) bijeenkomsten om bij te praten, jouw feedback te krijgen en samen te werken. We zien je graag bij een van onze bijeenkomsten!

Op de kalender in maart:

Volg jij ons al op LinkedIn?

BRO LinkedIn

Via onze LinkedIn-pagina blijf je gemakkelijk op de hoogte van de laatste updates!

Je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.