BRO op bezoek in Alkmaar

Gepubliceerd 28 februari 2023

De BRO staat en valt met de inzet van de BRO-coördinatoren. Marjan Bevelander ging met andere BRO-collega’s op bezoek in Alkmaar. “Als de BRO-coördinatoren van 14 gemeenten in Noord-Holland ons vragen om langs te komen, dan doen we dat natuurlijk graag. Er waren veel vragen over hoe zij hun taak het beste in kunnen vullen. En vanuit de BRO-organisatie nemen we graag een kijkje in de praktijk.”

Bevelander vertelt: “We troffen elkaar in een sfeervolle, historische zaal in het Alkmaarse stadhuis. De bijeenkomst startte met een presentatie van de ervaren BRO-coördinatoren van de gemeente Velsen. Zij begonnen met een terugblik op hoe de BRO in hun gemeentelijke organisatie is geland. Velsen kende een actieve wethouder: Floor Bal. In een interview op de BRO-website wijst hij op het belang van samenwerken en samen beleid maken, zeker als het over ondergrond en maatschappelijke opgaven gaat. “Structuren en systemen eindigen nou eenmaal niet bij de gemeentegrens.” Dat heeft geholpen bij de inrichting van het proces.”

Maar 10 sonderingen, wel miljoenen grondwaterstanden

De coördinatoren hebben niet stil gezeten. Zij tonen de resultaten van de gegevens die aan de BRO geleverd zijn. Bevelander: “Meteen vallen de verschillen op: er zijn 10 sonderingen geleverd en miljoenen grondwaterstanden! Dit blijkt herkenbaar voor veel gemeenten. Het leveren van gegevens van grondwaterstanden is geen knelpunt: dat loopt altijd via bedrijven die het beheer van grondwatermeetnetten uitvoeren. Het ene bedrijf is daar al wel verder mee dan het andere, maar onderlinge concurrentie zal ervoor zorgen dat de leveringen sowieso op gang komen als dat nog niet het geval is.”

“Voor sonderingen en boringen ligt dat anders”, merkte Bevelander. “In de contracten met bedrijven wordt steevast opgenomen welke gegevens aan de BRO geleverd moeten worden. Met name voor sonderingen en boorbeschrijvingen die door kleine bedrijven worden uitgevoerd, is het soms niet goed haalbaar om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. De bedrijven geven aan dat het xml-format een obstakel is of dat de aanmelding in het Bronhouderportaal te bewerkelijk is als je dat niet regelmatig doet.”

Handhaving BRO?

Zo komt het gesprek ook op handhaving. Hoe gaat BZK daar mee om? Bevelander: “De juridische BZK-collega lichtte toe dat het programmabureau vooralsnog vooral op de lijn van stimuleren en ondersteunen zit. De BRO is in opbouw en het gaat hier tenslotte niet om persoonsgegevens. Het komende jaar zal contact opgenomen worden met gemeenten die erg weinig leveren. Samen gaan we dan kijken waar de schoen knelt en zoeken we naar oplossingen.”

Gebruiksplicht

En dan de gebruiksplicht. “Aan de orde kwam of de collega’s bij beleid aanspreekbaar, zijn”, zegt Bevelander. “Zijn zij zich bewust van de mogelijkheden van datagedreven werken, hebben zij de juiste tools? Om ook met de wethouder van Velsen te spreken: ‘We komen elkaar in de ondergrond niet alleen tegen bij energietransitie en bouw, maar ook bij waterveiligheidsoplossingen en bodemvervuiling. Daar moet je dus kennis van hebben. Het kost aardig wat euro’s als je de ondergrond niet kent. Dat kunnen we voorkomen door de ondergrond goed in kaart te hebben en door goede afspraken met elkaar maken.’ De BRO is in opbouw, maar elke dag is er meer informatie beschikbaar over de geheimen van de ondergrond.”

Kennis uitwisselen

Hoe is het bezoek bevallen? Bevelander: “Het was een geanimeerde middag. In de gesprekken tussen de presentaties door wisselen we veel ervaringen en kennis uit. Dat leidt tot nieuwe inzichten en contacten. Wij, bij het programmabureau BRO, hebben weer inspiratie opgedaan en gaan nog beter kijken hoe we nieuwe mensen zo snel mogelijk door de berg van informatie kunnen leiden. Een voorschot daarop is de storymap “Checklist BRO”. Verder gaan we ons verdiepen in een idee dat langskwam: het organiseren van een cursus voor de BRO-coördinator. Ook gaan we vaker het land in."

BRO-sessie in jouw regio?

Wil je een BRO-sessie organiseren met meerdere bronhouders? Laat het ons weten via BRO@minbzk.nl. We komen graag langs!