Publieke consultatie 5 catalogi

Gepubliceerd 24 februari 2023

Op vrijdag 24 februari 2023 is de publieke consultatie gestart van het Geologisch Booronderzoek en een aantal modellen. Het doel van deze consultatie is meningen ophalen over de uitbreiding van de standaard en het juridisch vastleggen van doorgevoerde wijzigingen uit de werkafspraken. We horen graag jouw mening over de aanpassingen.

Het gaat om de volgende catalogi:

  • Geologisch booronderzoek (BHR-G)
  • Geomorfologische kaart van Nederland (GMM)
  • Bodemkaart van Nederland (SGM)
  • Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM)
  • REGIS II, hydrogeologisch model (HGM)

Voor het Geologisch Booronderzoek (BHR-G) is de standaard uitgebreid voor het aanleveren van (archief)gegevens die geproduceerd zijn volgens het classificatiesysteem NEN5104.
Bij de 4 modellen gaat het alleen om het juridisch vastleggen van doorgevoerde wijzigingen in de nieuwste versies van de modellen.

Geef je feedback

De consultatie duurt 6 weken loopt van 24 februari 2023 tot en met 10 april 2023. De catalogi worden geconsulteerd in de vorm zoals deze in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd. Na verwerking van de consultatie zijn de werkafspraken geborgd in de ministeriële regeling en vervallen daarmee.

Jouw feedback wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is makkelijk en kan digitaal. Op de pagina's over de publieke consultaties vind je de formulieren voor de publieke consultatie.

Ga naar meer informatie over deze lopende consultaties.