PDOK met BRO-data op Infra Relatiedagen

Gepubliceerd 28 februari 2023

Op de jaarlijkse Infra Relatiedagen begin februari stond PDOK voor het eerst op de beurs. De relatiedagen brengen professionals samen op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Mooie doelgroep om het thema bodem en ondergrond onder de aandacht te brengen. Deze data komen voor een groot deel uit de BRO.

Alexander Maljaars van het Kadaster vertelt: “PDOK stond op deze infrabeurs samen met Kadasterafdeling KLIC, het Kabels en Leidingen Informatie Centrum, waar de verplichte graafmeldingen binnenkomen. We hebben in PDOK veel data beschikbaar rondom het thema bodem en ondergrond. Deze data zijn voor een groot deel afkomstig uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en dat past prima bij de doelgroep van deze beurs. In onze demo’s legden we daar dan ook de focus op.”

“Voor flink wat bezoekers was de hoeveelheid vrij beschikbare data op dit vlak een eyeopener”, vertelt Maljaars. “De BRO verstrekt momenteel zo’n 20 datasets via PDOK (zie de PDOK Viewer). De stand trok veel aanloop en we legden interessante nieuwe contacten.”

PDOK Congres

PDOK bestaat in 2023 alweer 10 jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseert PDOK komend najaar een congres voor haar gebruikers. Voor meer info, zie de jubileumpagina.