Releasenotes

Hier vindt u een samenvatting van de ketenreleasenotes. Binnen de keten vallen onder ander de systemen: Bronhouderportaal, BROloket, PDOK en LV BRO. Deze systemen worden constant doorontwikkeld, zo proberen we bijvoorbeeld het gebruikersgemak van de systemen zo hoog mogelijk te maken. Hieronder vindt u de aanpassingen die in 2020 zijn doorgevoerd om de gehele ketenfunctionaliteit te verbeteren.

Gerealiseerd: december 2020

De releasenotes kunt u vinden in deze pdf releasenotes 18 december 2020 (pdf, 205 kB)

Gerealiseerd: juni 2020

Deze ketenrelease omvat | BROloket versie 20.11 en 20.12   | PDOK - geen notes| Landelijke voorziening versie 08.06.B57.0  | Bronhouderportaal - geen notes

Aanpassingen

BROloket

 • Livegang nieuwe release Nomenclator (8 juni 2020)
 • Update van de provinciegrenzen
 • Verbeterde weergave van een ‘onvolledige datum’ bij BRO SFR
 • Verbeterde weergave van een ‘onvolledige datum’ bij BR BHR-GT
 • Fix styling issues als gevolg van nieuwe versie Chrome en Edge
Update van BRO GeoTOP v. 1.4 met uitbreiding model naar Brabant en Limburg.
 • Het maken en raadplegen van een doorsnede door het GeoTOp model (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Het kunnen raadplegen van het Kwaliteitsrapport en Totstandkomingsrapport van de modelgebieden Brabant en Limburg.

PDOK

-

Landelijke Voorziening BRO

Functionaliteit:
 • BRO-2997 GLD start registratie Bugfixes:
 • BRO-3108 “Bad Gateway”proxy fouten bij gebruik wettelijke ingangsdatum validatieservice
 • BRO-3205 SVG visualisatie tijdlijn, tekst loopt door buiten tekstbox
 • BRO-3203 GMW: Screen top/bottom position werd niet goed afgeleid en is in het verleden verkeerd opgeslagen

Overig:

 • BRO-3159 Onderzoek GLD/ WML en hoe validaties en mapping te realiseren in de LV
 • BRO-3157 Uitgebreide test GMW Tijdlijn validatie

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes

Gerealiseerd: mei 2020

Deze ketenrelease omvat | BROloket versie 20.9 2 en 20.10   | PDOK versie 7 en 21 mei 2020 | Landelijke voorziening versie 25.05.B56.0 en 11.05.B55.0  | Bronhouderportaal versies 2.9.2, 2.9.6, 2.10.0,2.10.3, 2.11.1

Aanpassingen

BROloket:

 • Update van BRO GeoTOP v. 1.4 met uitbreiding model naar Brabant en Limburg.
 • Raadplegen van modelgegevens op een willekeurige plek. Functionaliteit ‘appelboor’ (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Update van de Nomenclator: bestanden openen in nieuw tabblad (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Verbeterde weergave van een ‘onvolledige datum’ bij BRO BHR.
 • Verbeterde security (Drupal update)
 • Update van BRO GeoTOP v. 1.4 met uitbreiding model naar Brabant en Limburg.
 • Downloaden van het model (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Optimalisatie van online feedbacktool en formulier om meer en beter te gebruiken feedback te ontvangen.
 • Update van de Nomenclator: vormgeving iconen (nog niet beschikbaar voor gebruikers).

PDOK

 • Atom GMW volledigeset in Productie
 • WMS Geomorfologische kaart
 • WMS Geopackage Geomorfologische kaart in Acceptatie
 • Dagelijkse update Wandonderzoek SFR Atom feed met Volledige dataset

Landelijke Voorziening BRO

Functionaliteit:

 • BRO-3010 Validatie GMW op tijdlijn (alleen acceptatie)
 • BRO-3013 Visualiseer GMW op tijdlijn (alleen acceptatie)
 • BRO-2412 IMBRO/A Live date Validator (alleen acceptatie)
 • BRO-3060 IMBRO/A Live date voor T2 objecten Validator (alleen acceptatie)

Bugfixes:

 • BRO-3085 GMW ontrekking (initiële functie) niet beschikbaar onder IMBRO
 • BRO-3073 GMW foutboodschap bij locatie in NL (ook CPT + BHR-P)
 • BRO-3112 500 error bij raadplegen BHR-GT
 • BRO-3073 Dubbele records in GMW kenset

Overig:

 • BRO-2604 Hibernate (spatial) naar hogere versie
 • BRO-2994 Docker registratie reinstall
 • BRO-3059 URL strategie
 • BRO-3018 Jenkins build status via e-mail
 • BRO-3114 Hibernate spatial version beheren via puppet
 • BRO-2895 T3 XSD (support voor standaardisatie)
 • BRO-2775 Rapportage op registratie ondergrond (alleen test)

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes

Gerealiseerd: april 2020

Deze ketenrelease omvat | BROloket versies 20.7 en 20.8 | PDOK - geen notes | Landelijke voorziening versie versies 520.01.B54.0, 20.01.B53.0, 20.01.B52.0   | Bronhouderportaal versies 2.6.3, 2.7.1, 2.8.0

BROloket

 • Update van BRO GeoTOP v. 1.4 met uitbreiding model naar Brabant en Limburg.
 • Nieuwe deelgebieden toegevoegd, zoeken op boringen, boringen zichtbaar op de kaart en informatie over de boring is te raadplegen zoals de visualisatie in een boorprofiel (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Optimalisatie van online feedbacktool en formulier om meer en beter te gebruiken feedback te ontvangen.
 • Aanpassingen in de GeoPackages CPT, BHR, GMW, SFR en BHR-GT doorgevoerd.
 • Verbeterde security
 • Nieuwbouw van de Nomenclator (nog niet beschikbaar voor gebruikers).

PDOK

-

Landelijke Voorziening BRO

Functionaliteit:

 • BRO-2824 GMN indicatie buis in gebruik in GMW

Bugfixes

 • BRO-3026 Foutmelding bij genereren SFR Geopackage

Functionaliteit:

BHR-GT

 • BRO-2822 IMBRO/A regels BHR-GT boring mbt tijdelijke "verbuizing aangebracht" en "spoeling gebruikt" foutief geïmplementeerd
 • BRO-2896 Aanpassing volgens werkafspraak dd 1-4-2020
 • BRO-2871 Aanpassen grindmediaanklasse
 • BRO-2953 Hernoemen code ISO14688dd1v2019c11 naar ISO14688dd1v2019c2020

GMN

 • BRO-2689 GMN Aanvullingen
 • BRO-2824 “indicatie buis in gebruik” in GMW door GMN
 • BRO-2812 GMN controle op bestaan buisverwijzing inhoud in GMW

Issues / bugfixes

 • BRO-2956 Systeemfout bij GMN StartRegistratie
 • BRO-2826 Systeemfout GMW dispatch characteristics request.
 • BRO-2847 DS-GMN Systeemfout
 • BRO-2963 (ketentest issue): verplaatsen inrichting zonder zandvang leid tot systeemfout

Preview functionaliteit (van sprint B53). Deze functionaliteit is nog niet volledig afgetest, maar kan niet uit de levering worden gehaald.

 • BRO-2822 IMBRO/A regels BHR-GT boring mbt tijdelijke "verbuizing aangebracht" en "spoeling gebruikt" foutief geïmplementeerd
 • BRO-2896 Aanpassing volgens werkafspraak dd 1-4-2020

Functionaliteit

 • BRO-1926 Herbouw geopackages kenset GMW
 • BRO-2743 Herbouw geopackages kenset CPT
 • BRO-2744 Herbouw geopackages kenset BHR-P
 • BRO-2751 Herbouw geopackages kenset SFR
 • BRO-2752 Herbouw geopackages kenset BHR-GT
 • BRO-2845 Refcode service, beschrijving GTM gelijkmaken aan catalogus
 • BRO-2875 RBA, modellen, bevindingen uit onderzoek nemen.

Issues

 • BRO-2810 vervangen brondocument GMW werkt niet goed
 • BRO-2764 DiameterRange validatie probleem uitgifte GMW (XSD)
 • BRO-2881 Sortering brondocumenten GMW voor alles-in-één bericht (showstopper transitie)
 • BRO-2747 GAR oplossing analyse-meetwaarde (eenheid niet verplicht bij leveren waarde, XSD).
 • BRO-2451 Corrigeren labels RBA
 • BRO-2455 Consistentie labels terugmeldingen modellen (PDF, XML) met formulier
 • BRO-2889 Bevindingen registerbeheerder terugmeldingen modellen
 • BRO-2882 Ophalen modellen leidt tot 500 internal server error
 • BRO-2881 sorteer brondocumenten in GMW achteraan (transitie issue)

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes

Gerealiseerd: maart 2020

Deze ketenrelease omvat | BROloket versies 20.7 en 20.8 | PDOK 12 en 26 maart 2020 | Landelijke voorziening  versies 20.01.B51.0 en 20.01.B50.0 | Bronhouderportaal versies 2.4.1 en 2.4.8

BROloket

 • Update 3D GeoTOP: landelijke beschikbaarheid van het 3D voxelmodel en boringen (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Nieuwbouw van de Nomenclator (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Update SPIKE Grondwaterdomein (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Update 3D GeoTOP: uitsnede maken en boringen van Noord-Holland toegevoegd als stap naar landelijke beschikbaarheid van het 3D model (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Diverse bugfixes.

PDOK

 • Update en release data via Geopackage Geomorfologische kaart in Atom
 • Update data via Geopackages Bodemkaart in   WMS en Atom
 • Opruimen Oude Sonderingen CPT url’s en services
 • PDOK viewer geupdate:
  • openlayers 5.3.3
  • bootstrap 4.4.1
  • angular 7.2.16
  • Zoomlevels naar 16,
  • TOC
  • Menu Knoppen
  • afstandmeten, XY, M2
 • Geopackage validator uitgebreid
 • Analyse en validatie Geopackage Geomorfologisch kaart
 • Analyse en validatie GMW geopackage zonder views

Landelijke Voorziening BRO

Functionaliteit:

 • BRO-2451 Optimaliseer labels in RBA
 • BRO-2454 Beheer modellen in onderzoek
 • BRO-2455 Aanpassen uitgifte terugmeldingen (XML + PDF)
 • BRO-2492 GMN Geopackage Object
 • BRO-2672 Controle kaartblad GMW terug aanbrengen (afwijzen aanleveren kaartblad)
 • BRO-2672 SFR Transactiemodel in overeenstemming catalogus (allen compleet verzoek)

Ketentest bevindingen:

 • BRO-2754 BHR-GT te strenge interpretatie regels mbt tijdelijkeverbuizing (IMBRO) / spoelinggebruikt (IMBRO) / boortechniek (IMBRO/A)
 • BRO-2810 BHR-GT spelfout codelijstwaarde: injectieDragendVermorgen

Overige bugfixes:

 • BRO-2810 / BRO-2829: BUG GMW vervangen brondocument werkt niet goed
 • BRO-2601: BUG Afwezige diameterrange element geeft validatiefouten

Overig

 • Kenset PDOK afstemmen
 • Voorbeeldbericht voor BHR-GT
 • BRO-2490 GMN validatie service (alleen registratie)
 • BRO-2491 GMN inname / uitgifte (alleen registratie)
 • BRO-2493 GMN RBA
 • BRO-1757 RBA 500 Fout in booronderzoek
 • BRO-2465 Request reason in transactieregister opgeschoond
 • BRO-2686 Codelijst opgeschoond
 • BRO-2696 Versoepel RBA terugmelding op modellen diepte
 • BRO-2733 Bij registreren terugmelding, posistie, systeemfout
 • BRO-270 BHR-GT controle op corerecovery

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes

Gerealiseerd februari 2020:

Deze ketenrelease omvat | BROloket versies 20.3 en 20.4 | PDOK geen notes | Landelijke voorziening  versies 20.01.B49.0 en  20.01.B48.0,   | Bronhouderportaal versies 2.2, 2.3, 2.3.10

BROloket

 • Update offshore blokkenkaart met correcte weergave van de Maasvlakte.
 • Vooraankondiging van update BRO GeoTOP 1.4. Uitbreiding model met Brabant en Limburg.
 • Voorbereidende werkzaamheden 3D weergave van het model BRO GeoTOP in het BROloket (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Voorbereidende werkzaamheden 3D weergave van het model BRO GeoTOP in het BROloket (nog niet beschikbaar voor gebruikers).

PDOK

-

Landelijke Voorziening BRO

 • BRO-2511: Werkafspraak BHR-GT:
 • BRO-2361 parameterservice GAR
 • BRO-2581: refcode service live
 • BRO-461 Bij correctie type vervangen worden een aantal elementen niet goed opgeslagen (objectId bronhouder, zandvanger…).
 • BRO-225 Validatiefouten bij opvragen van GMW
 • BRO-1576 / BRO-1840 Foutmelding (race-conditie) bij afhandeling correctie in RBA (GMW)
 • BRO 2633 GAR Geopackages falen
 • BRO-2673 Foutmeldingen BHR-GT
 • Werkafspraak putcode ( in productie )
 • Migratie JDK8 naar open JDK8

Oplossingen voor issues:

 • BRO-1726, deregistrationTime mist in response
 • BRO-1577, foutjes in foutboodschappen BHR-GT (aanwezigheid curly brackets)
 • BRO-2486, TopDiameter nil causes non-valid XML in dispatch
 • BRO-1406, ontbrekende foutboodschap BHR-GT
 • BRO-1852, Systeemfout bij aanbieden invalide boundingbox uitgifte

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes

Gerealiseerd: januari 2020

Deze ketenrelease omvat | BROloket versies 19.26, 20.01, 20.02 | PDOK geen notes | Landelijke voorziening  geen notes  | Bronhouderportaal versie 2.1

BROloket

 • ‘Snelstart’ beschikbaar in het BROloket met uitleg voor de gebruiker hoe het BROloket te gebruiken en ermee te starten.
 • Verbeterde vindbaarheid in Google (SEO - Search Engine Optimalization)
 • Voor het doen van een Terugmelding in het BROloket wordt de gebruiker doorgelinkt naar de BRO Servicedesk pagina op Basisregistratieondergrond.nl
 • Voor contact met de BRO Servicedesk wordt de gebruiker doorgelinkt naar de BRO Servicedesk pagina op Basisregistratieondergrond.nl
 • Verbeterde security.
 • BROloket: lijst (pdf) met Terugmeldingen te raadplegen onder de Tab Terugmeldingen

PDOK

-

Landelijke Voorziening BRO

-

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes


Releasenotes 2019

Samenvatting van de releasenotes uit 2019.

Releasenotes Bronhouderportaal

De releasenotes van het Bronhouderportaal staan in dit overzicht compact weergegeven. Bekijk onderstaande pagina voor de uitgebreide releasenotes.