Terugmelden op de kaart

Gepubliceerd 25 maart 2024

Het nieuw BROloket is live. Hierin is ook de mogelijkheid opgenomen om geautomatiseerd terug te melden op registratieobjecten. Bronhouders kunnen hier binnenkort mailnotificaties over krijgen.

Als iemand twijfelt over de juistheid van BRO-gegevens, dan moet diegene dat laten weten via een terugmelding. Dat kan tegenwoordig makkelijk via een invulveld bij ieder BRO-gegeven.

Via het uitroepteken kun je in een pop-up-veld een terugmelding doen.

Wat gebeurt er met deze terugmelding?

De registerbeheerder (TNO) ontvangt deze terugmelding en kan deze omzetten in een onderzoek als daartoe aanleiding is. Dit wordt na maximaal 24 uur zichtbaar in het uitgifteloket bij een aantal objecttypen. De andere volgen binnenkort. Ook kan de registerbeheerder meer registratieobjecten aan een onderzoek koppelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld grondwaterstandsonderzoeken als een grondwatermonitoringput in onderzoek wordt geplaatst.

Een onderzoek verschijnt ook in het Bronhouderportaal van de desbetreffende bronhouders onder de nieuwe bekijkfunctionaliteit. Het is dus zaak dit goed in de gaten te houden. Komende weken zullen we ook de mailnotificaties in het Bronhouderportaal hierop aanpassen. Dan word je als bronhouder ook via de mail op de hoogte gesteld. Je kunt dit dan aanpassen in de mailvoorkeuren. We zullen de gebruikers van het Bronhouderportaal hier de komende tijd nog verder over informeren.

Wij hopen dat wij door deze automatisering een bijdrage kunnen leveren aan een kwalitatief betere inhoud van de BRO.


Meer informatie over terugmelden

Kijk voor meer informatie over terugmelden op de pagina's die de BRO Servicedesk daarover heeft gemaakt.