Verantwoordelijkheden bij Grondwatermonitoring

Gepubliceerd 25 april 2022

Stakeholders uit het Grondwatermonitoringdomein hebben vragen over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die de BRO met zich meebrengt. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat dezelfde put 2 keer in de BRO staat en hoe zit het met machtigingen? In dit artikel wat extra uitleg.

Ten eerste: de rollen en verantwoordelijkheden die horen bij de registratie van gegevens in de BRO, gaan alleen over de BRO. Dat geldt ook voor het aanleveren van de gegevens bij het Bronhouderportaal. Ze regelen dus niet de afspraken tussen partijen over het inwinnen van de gegevens in het veld.

Wat is een dataleverancier?

Een dataleverancier in de BRO is de organisatie die de gegevens levert namens een bronhouder ofwel een bestuursorgaan. De bronhouder is bij wet verantwoordelijk voor die gegevens; het is de ‘houder’ van de bron. De dataleveranciersrol zegt dus niets over wie bijvoorbeeld de gegevens in het veld inwint of wie een put in het veld inricht namens een opdrachtgever. Het afgeven van een machtiging in het Bronhouderportaal is een machtiging om gegevens aan te leveren en niet een machtiging om ‘te meten’.

Aandachtspunt registreren van de put

Een ander aandachtspunt gaat over de putgegevens. De verantwoordelijkheid over de te registreren putgegevens (GMW) en meetgegevens (GLD of GAR) zijn bij de BRO gescheiden. Elk registratieobject heeft een eigen bronhouder. Dit is dus anders dan in DINO of bij eigen lokale systemen met grondwatergegevens. Bij de BRO heeft een put een bronhouder en los daarvan hebben de meetgegevens (GLD of GAR) ook een bronhouder. Natuurlijk kan het wel dezelfde bronhouder zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Voorkomen dat dezelfde put 2 keer in de BRO staat

In de praktijk komt het voor dat een bestuursorgaan grondwaterstanden meet in een put van een andere organisatie. De gegevens van de standen hebben dan een andere bronhouder (en vaak ook een andere dataleverancier) dan de grondwatermonitoringput. Er moet dus voorkomen worden dat een put dubbel geregistreerd wordt. De bronhouder van de grondwaterstanden of grondwaterkwaliteitsgegevens hoeft alleen maar te verwijzen naar het BRO-ID van de put waar de gegevens bij horen. Dit is ook een aandachtspunt bij het aanleveren van historische gegevens aan de BRO. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk.

Meten in andermans putten

Als een bronhouder in een put van een andere bronhouder metingen uitvoert, wordt bij de BRO dus niet gecontroleerd of die bronhouder toestemming heeft om in die put te mogen meten en om die gegevens te mogen aanleveren aan de BRO. Er hoeft dus door die bronhouder niks gemachtigd te worden in het Bronhouderportaal; het machtigen in de BRO heeft immers niets van doen met het recht om te meten in een put. Afspraken en afstemming daarover is aan de betreffende bronhouders. Een machtiging in het Bronhouderportaal betekent alleen dat een dataleverancier voor een bronhouder de gegevens mag klaarzetten.

Voorkomen dat 2 keer hetzelfde onderzoek in een put wordt gedaan

Het komt ook voor dat 2 organisaties (bestuursorganen) allebei tegelijkertijd de behoefte hebben om in dezelfde put op een bepaalde diepte te meten. Dit kan gaan over grondwaterstanden of een onderzoek naar de grondwatersamenstelling. Het mooie is dat de BRO het mogelijk maakt om elkaars onderzoeksgegevens te gebruiken. Het is dan slim om vooraf even overleg met elkaar te hebben. Op die manier voorkom je dubbel onderzoek en dus ook dubbele registratie van hetzelfde onderzoek.