Instructie Geologisch booronderzoek

Voor geologisch booronderzoek (BHR-G) is er alleen een instructie voor het opvragen van gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond. Hieronder leest u een nadere toelichting.

Voor zover bekend is TNO de enige producent van gegevens van het registratieobject geologisch booronderzoek volgens de nieuwe SBB-standaard. Om die reden is alleen de catalogus voor Geologisch booronderzoek beschikbaar en niet de instructie hoe een BRO-verzoek gemaakt moet worden om een brondocument aan te bieden in het Bronhouderportaal.

Bent u ook producent of maakt u als bronhouder gebruik van een andere producent van geologisch booronderzoek? Neemt u dan contact op met de Servicedesk voor de verdere instructie.