Instructie Geologisch booronderzoek

Voor geologisch booronderzoek (BHR-G) is er alleen een instructie voor het opvragen van gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond. Hieronder lees je een nadere toelichting.

Voor zover bekend is TNO de enige producent van gegevens van het registratieobject geologisch booronderzoek volgens de nieuwe SBB-standaard. Om die reden is alleen de catalogus voor Geologisch booronderzoek beschikbaar en niet de instructie hoe een BRO-verzoek gemaakt moet worden om een brondocument aan te bieden in het Bronhouderportaal.

Ben jij ook producent of maak je als bronhouder gebruik van een andere producent van geologisch booronderzoek? Neem dan contact op met de Servicedesk voor de verdere instructie.