Instructie aanleveren (BHR-p)

Voor bodemkundig booronderzoek (BHR-p) is er alleen een instructie voor het opvragen van gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond. Hieronder lees je een nadere toelichting.

Voor zover bekend is Wageningen Environmental Research (WENR, voorheen Alterra) de enige producent van gegevens van het registratieobject bodemkundige booronderzoek. Om die reden is alleen de catalogus voor Bodemkundig booronderzoek beschikbaar en niet de instructie hoe een BRO-verzoek gemaakt moet worden om een brondocument aan te bieden in het Bronhouderportaal.

Ben jij ook producent of maak je als bronhouder gebruik van een andere producent van bodemkundige boormonsterbeschrijvingen of bodemkundige boormonsteranalyses? Neem dan contact op met de Servicedesk voor de verdere instructie.