Uitnodiging BRO Ketendag 8 april

Uitnodiging BRO Ketendag

Alle verslagen en opnames van de vorige Ketendagen vindt u op de Ketendag-pagina onder de desbetreffende sessie. Opnames van de sessies kunt u bekijken en beluisteren via ons BRO Kanaal.

BRO Ketendag

Graag nodigen wij u van harte uit voor de online BRO Ketendag op donderdag 8 april. De volgende vier sessies staan op deze dag gepland:

  • Reviewsessie domein Bodem- & Grondonderzoek
  • Ketendemo door de productowners van ketenteams
  • Reviewsessie domein Grondwatergebruik
  • Reviewsessie domein Mijnbouwwet

Aanmelden

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot woensdag 7 april aanmelden. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Programma

9.00 - 10.30 | Reviewsessie Bodem- en grondonderzoek

Deze sessie staat in het teken van de BRO-registratieobjecten: Geologisch Booronderzoek (BHR-G) en Toegepast Geologisch Booronderzoek (BHR-AG).

Eind vorig jaar stonden de catalogi van deze registiratieobjecten in publieke consultatie. De commentaren zijn inmiddels verwerkt en de gewenste aanpassingen zijn doorgevoerd in de catalogi. Tijdens deze sessie nemen we u mee in de aanpassingen die zijn doorgevoerd. Daarnaast zijn tijdens de publieke consultatie voor het Toegepast Geologisch Booronderzoek commentaren binnen gekomen die te maken hebben met de keuze van de gebruikte norm. We geven graag toelichting op de achtergronden hiervan en wat de consequenties hiervan zijn voor voor het Toegepast Geologisch Booronderzoek.

Voor wie?

Voor iedereen met belang bij productie en gebruik van Booronderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers en softwareleveranciers.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemo

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen periode tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

Deze sessie laten we zien wat in het eerste kwartaal van dit jaar is gerealiseerd. De nadruk zal dit keer liggen op nieuwe ontwikkelingen in het Bronhouderportaal, welke door ICTU is ontwikkeld en afgelopen kwartaal is overgenomen door TNO. Daarnaast zal er kort aandacht zijn voor ontwikkelingen zoals de registratieobjecten uit tranche 3 die per 1 juli a.s. live gaan, waar onder het Geotechnisch Booronderzoek.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

13.30 - 14.30 uur | Reviewsessie Grondwatergebruik

In deze sessie bespreken we de voortgang van de lopende standaardisatie van de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD):

  • Wij hebben ruim 140 reacties ontvangen op de gegevenscatalogus GUF, welke tot en met 15 maart in publieke consultatie waren. We lichten toe hoe we de verwerking aanpakken, wat we al hebben verwerkt en wat nog mogelijk lastige punten zijn.
  • Inhoud van de GPD gegevenscatalogus. Naar verwachting zal binnen twee weken na deze reviewsessie de catalogus in publieke consultatie gaan.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer, zoals overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus.

15.00 - 16.00 uur | Reviewsessie Mijnbouwwet

De publieke consultatie van de catalogi Mijnbouwwetvergunning (EPL) en Mijnbouwconstructie (EPC) is afgelopen. We lichten in deze sessie toe:

  • hoe we de verwerking aanpakken;
  • welke punten we al opgelost hebben;
  • wat de belangrijkste nog te verwerken zaken zijn.

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie over de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is het vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens, omdat deze in de BRO worden opgenomen.

Aanmelden Ketendag

Aanmelden voor de sessies kan via onderstaande link. Graag tot binnenkort!

U ontvangt deze mail, omdat u bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag of Softwareleveranciersoverleg. Klik op de link om u uit te schrijven of een collega aan te melden.