Nieuwsbrief

September 2019

Deze maand onder meer:

- Klaar voor de start: 1 oktober BRO Kwartaal-event

- VNG impactanalyse BRO

- BRO-team Pijnacker-Nootdorp op missie: data verzamelen én gebruiken

- Hulp bij implementatie booronderzoek

- BRO PoC's: we want more!

Meld u aan voor het BRO Kwartaal-event: 1 oktober

Klaar voor de start? Tranche 2 BRO treedt op 1 januari 2020 in werking. Wat betekent dit voor u en uw organisatie? Wat kunt u verwachten en waar kunt u zich al op voorbereiden? Op dinsdag 1 oktober 2019 van 12:00 - 17:30 uur bent u van harte welkom op locatie Buitenplaats Kameryck, midden in het Groene Hart tussen Utrecht, Breukelen en Woerden.

26 september: BRO Ketendemo-dag

Op 26 september a.s. vindt de Ketendemo-dag plaats. Deze bijeenkomst is nieuw. Op verzoek van deelnemers aan de technische sessies, perken we het aantal bijeenkomsten in door deze op 1 dag samen te voegen. Als dat goed gaat, houden we 1 keer per maand een Ketendemo-dag.

VNG Impactanalyse Basisregistratie Ondergrond

Uit de impactanalyse van de VNG over de Basisregistratie Ondergrond (BRO) blijkt dat de impact voor gemeenten vooral organisatorisch van aard is. In de analyse worden voorstellen gedaan hoe de implementatie van de BRO goed kan worden georganiseerd, onder meer met een stappenplan en adviezen. Daarnaast helpt het om het belang van de registratie te concretiseren aan de hand van actuele beleidsthema’s als gasloos bouwen en de energietransitie. Op die manier kan bestuurlijke betrokkenheid worden gegenereerd.

Procesanalyse gemeenten

In gemeenten zijn er 20 werkprocessen waarin inwinnen en raadplegen van BRO-gegevens een rol speelt. Dat blijkt uit de procesanalyse die in opdracht van het programmabureau BRO is uitgevoerd. Verder bleek dat gemeenten  het inwinnen en aanleveren van gegevens veelal uitbesteden aan derden. Voor de BRO zijn daarom contractaanpassingen nodig. De impact van de BRO op de informatiesystemen is niet groot, omdat gebruik van de benodigde ICT-voorzieningen bij de gemeenten al gemeengoed is.

BRO-team Pijnacker-Nootdorp op missie: data verzamelen én gebruiken

“Data moet je delen. Dat is een boodschap die je steeds moet herhalen in je organisatie. Het is eigenlijk net als reclame”, zegt Peter van Wijnen, coördinator ondergrond en beleidsmedewerker geo bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het BRO-team van de gemeente heeft met vereende krachten de BRO geïmplementeerd en is voortdurend op missie om zoveel mogelijk data uit de organisatie te halen en in de BRO te zetten. Én om het gebruik ervan te stimuleren.

Hulp bij uitdaging booronderzoek: nieuwe NEN-norm en start implementatie BRO

Organisaties die te maken hebben met booronderzoek, staan voor een dubbele uitdaging. Enerzijds moet de nieuwe NEN-norm geïmplementeerd worden en tegelijkertijd start de implementatie van de tweede tranche van de BRO. Graag informeren we u alvast over een paar mooie initiatieven die opgepakt zijn naar aanleiding van de sessie 'Implementatie NEN-EN-ISO 14688 in uw werkproces' tijdens het BRO Kwartaal-event van 2 juli.

Duurzaam bodembeheer onderwerp van Bodemtop

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deed onlangs de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. Zij ging in haar speech in op het belang van onze bodem en een duurzaam beheer daarvan.

BRO PoC's: We want more!

De Basisregistratie Ondergrond werkt aan innovatieve toepassingen in de Proofs of Concepts (PoC’s) van de BRO. Een PoC in de context van de ontwikkeling van de BRO is betrekkelijk nieuw. Toch maak de BRO volop gebruik van dit instrument. In de loop van dit jaar zijn er PoC’s in alle delen van het land. Een aantal daarvan is inmiddels afgerond. Deze maand schenkt het tijdschrift Geo-Info hier aandacht aan.

Peter de Graaf, consultant bij Geodan licht in een uitgebreid artikel de toepassing van het concept Digital Twin voor de Sterke Lekdijk toe. Betrokkenen voorspellen dat de BRO als bron van ondergrondgegevens, samen met nieuwe 3D-technieken rondom digital twinning, de wijze waarop grote infrastructurele werken worden uitgevoerd, ingrijpend gaat veranderen. Daarnaast schrijft Marjan Bevelander, plaatsvervangend programmamanager BRO, over de PoC’s in haar column.

BRO Ondersteuning

Nazorg door het implementatieteam

Het BRO implementatieteam richt zich alleen nog op nazorg. U kunt hier aanspraak op maken als uw gemeente is aangesloten op de BRO én een aansluitverklaring heeft aangeleverd bij het implementatieteam.

Heeft u ondersteuning nodig?

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De BRO Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van uw vragen en bij het oplossen van problemen. Soms kan een telefoontje naar 088-8664 999 al genoeg zijn.

Vragen aan de BRO Servicedesk

Wie is de bronhouder als gemeenten samen een opdracht verstrekken aan bijvoorbeeld een sonderingsbedrijf?

Als gemeenten samen een opdracht verstrekken, moeten de gemeenten zelf een keuze maken wie van hen optreedt als bronhouder en de gegevens aanlevert aan de BRO. Het is niet de bedoeling dat beide gemeenten dezelfde sondeergegevens aanleveren aan de BRO. Er kan maar één gemeente het bronhouderschap op zich nemen.

Kan een grote gemeente ook voor een kleine gemeente gegevens aanleveren?

Ja, dat kan zeker. Bronhouders kunnen ook optreden als dataleverancier. Een gemeente kan een andere gemeente in het Bronhouderportaal machtigen voor het aanleveren van gegevens. Op die manier kunnen bronhouders elkaar helpen.

Wanneer gaat de twintigdagen-termijn in voor het aanleveren van gegevens?

Volgens de Wet BRO moeten brondocumenten binnen twintig werkdagen aan de Minister (lees: de Landelijke Voorziening BRO) worden geleverd. Dit start zodra een brondocument voldoet aan de wettelijke standaard. Vanaf dat moment zijn er twintig werkdagen om het brondocument aan te leveren aan het Bronhouderportaal en door te leveren aan de landelijke voorziening. Voor het berekenen van deze datum kan de 'rapportagedatum' uit de catalogus worden gehanteerd.

Stand in het land: BRO Monitor augustus 2019

De nieuwe BRO Monitor is uit. Algemeen beeld: groei. Zowel het aantal aanmeldingen als leveringen is de afgelopen maand weer toegenomen. En alle provincies en waterschappen hebben zich inmiddels aangemeld bij de BRO!

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. Onze medewerkers zijn ook aanwezig in het land bij bijeenkomsten van andere organisaties en overheden. Zoek ons op, we zien u graag!

Collega inschrijven voor de nieuwsbrief of uitschrijven?

Deze nieuwsbrief is verstuurd door de Basisregistratie Ondergrond bro@minbzk.nl

Servicenummer: 088 - 8664 999

Copyright © 2019 Programmabureau BRO, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. All rights reserved.