Duurzaam bodembeheer onderwerp van Bodemtop

Gepubliceerd 17 september 2019

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deed onlangs de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. Zij ging in haar speech in op het belang van onze bodem en  een duurzaam beheer daarvan.

Het Ministerie van Landbouw neemt het voortouw om in 2030 duurzaam bodembeheer in heel Nederland te realiseren. Op 11 september 2019 werd in dit kader in Rotterdam de Nationale Bodemtop gehouden. Honderden practici en deskundigen gingen in gesprek over hoe zije samen kunnen bereiken dat in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam worden beheerd.

In verschillende workshops kwam de diverse kanten van duurzaam bodembeheer aan bod, o.a. verdienmodellen en het meten van bodemkwaliteit. Ook konden deelnemers hun  kennis over landbouwbodems bijspijkeren in de verschillende kennissessies. Regionale ervaringen in duurzaam bodembeheer werden gedeeld worden op een initiatievenmarkt.

Lees de speech van minister Carola Schouten (LNV)