Hulp bij implementatie booronderzoek

Gepubliceerd 11 september 2019

Organisaties die te maken hebben met booronderzoek, staan voor een dubbele uitdaging: de nieuwe NEN-norm moet geïmplementeerd worden en tegelijkertijd start de implementatie van tranche 2 van de BRO. Graag informeren we u alvast over een paar mooie initiatieven die opgepakt zijn naar aanleiding van de sessie 'Implementatie NEN-EN-ISO 14688 in uw werkproces' tijdens het BRO Kwartaal-event van 2 juli.

RL_BRO-Q2Event_0127 (l)

Van software tot cursus

Per 1 januari 2020 start Tranche 2 van de BRO. Dan is het verplicht om geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) aan te leveren aan de BRO.

Twee bedrijven hebben software ontwikkeld om IMBRO xml te kunnen genereren voor dit nieuwe registratieobject. Zo kunnen bronhouders eenvoudig geotechnisch booronderzoek vastleggen en aanleveren bij het Bronhouderportaal. Veldapps heeft haar software voor veldwerkers aangepast en Mos Grondmechanica haar software voor laboratoria. In een ketentest hebben zij begin september de eerste testbestanden succesvol aangeleverd. Bovendien hebben beide bedrijven nuttige bevindingen aangeleverd die om verduidelijking of verbetering van de standaard vragen. Daarnaast zijn diverse bedrijven hun (interne) software aan het aanpassen en/of ontwikkelen om op tijd klaar te zijn voor de BRO.

Ook wordt achter de schermen van de brancheorganisatie VOTB hard gewerkt om op korte termijn een cursus gereed te hebben. Deze cursus is bedoeld voor boormeesters en laboranten die grond moeten beschrijven volgens de nieuwe NEN-norm: de NEN-EN-ISO 14688. Bij die cursussen wil men al gebruik maken van de nieuwe apps die ontwikkeld zijn voor beschrijving conform de NEN-EN-ISO 14688 en aanlevering aan de BRO.  De inhoudelijke kennis en de procesondersteuning komen op die manier bij elkaar en worden tegelijkertijd in de branche uitgerold.

Aanpassen bestekken en contracten

Bronhouders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en het aanleveren van de data via het Bronhouderportaal aan de landelijke voorziening BRO. Bij het verlenen van een opdracht moet men daarom al zaken contractueel vastleggen. Veranderende normen en de komst van de BRO, betekent dat bestekken en contracten daarop aangepast moeten worden. Tijdens de workshop van het BRO Kwartaal-event van 2 juli kwam dit ook aan bod. De VOTB, Rijkswaterstaat en andere belangrijke stakeholders hebben het initiatief genomen om een voorzet te maken dat als voorbeeld gebruik kan worden door andere organisaties. De focus ligt daarbij op de contractafspraken en de samenstelling van wat het onderzoek zou moeten zijn voor geotechnische boormonsterbeschrijvingen en geotechnische boormonsteranalyses. Zodra hier meer over bekend is, hoort u daar meer over.

Meer weten?

Op het BRO Kwartaal-event van dinsdag 1 oktober komt de implementatie van de BRO voor booronderzoek aan bod tijdens de break-out sessie ‘Geotechnisch booronderzoek: wat moet ik doen voor 1 januari 2020?’ Komt u ook? Meld u aan.


BRO Kwartaal-event 1 oktober

Bekijk alle informatie over dit event, zoals het programma.