Aan de slag met Tranche 3

Gepubliceerd 16 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 kunnen alle bronhouders aan de slag met nieuwe registratieobjecten voor grondwatermonitoring. Er geldt hiervoor een overgangsperiode tot 1 juli 2021. Dan volgen ook de objecten van bodemkundig, geotechnisch en geologisch onderzoek, die een overgangsperiode hebben tot eind 2021.

Tranche 3 omvat grondwatermonitoringobjecten, bodemkundige analyses en objecten van geotechnisch en geologisch onderzoek. Voor deze objecten geldt een aanleverplicht voor gemeenten, provincies, waterschappen en een aantal ministeries.

We zetten tranche 3 voor u op een rij:

Grondwatermonitoring

Voor de grondwatermonitoringobjecten geldt een wettelijke ingangsdatum van 1 januari 2021. Vanaf dat moment is het mogelijk om software te ontwikkelen die aansluit op de BRO. Om deze reden is er een overgangsperiode tot 1 juli 2021. Voor provincies en RWS geldt een overgangsperiode tot 1 oktober 2021. In die periode kunnen alle bronhouders afspraken maken met hun leverancier, zodat de gegevens aangeleverd kunnen gaan worden. Het gaat om de volgende objecten:

Beschikbare BRO data-services

Op 1 januari 2021 zijn ook de nieuwe BRO data-services voor het Grondwaterdomein beschikbaar. Bekijk hier welke datasets u kunt gebruiken.

Tips voor aanleveren en afnemen

Mocht u voor het eerst aan de slag gaan met de nieuwe registratieobjecten, dan helpen de volgende tips:

  • Bekijk welke grondwatermonitoringputten u momenteel in de BRO hebt. De nieuwe registratieobjecten gaan hierop door.
  • U kunt ook de publieksvriendelijke versie van de catalogi bekijken.
  • Ga met uw dataleverancier in gesprek en pas het contract aan. Spreek daarbij levertermijnen af en de aanlevering volgens IMBRO-kwaliteit.

Bodemkundig onderzoek

Bodemkundige analyses: de regelgeving voor dit object treedt op 1 juli 2021 in werking, maar de voorzieningen en gegevens zullen naar verwachting al eerder beschikbaar zijn:

Deze objecten worden in de praktijk vooral door WENR aangeleverd, als gedelegeerd bronhouder voor het Ministerie van LNV.

Geotechnisch en geologisch onderzoek

Voor de objecten geotechnisch en geologisch onderzoek, geldt een wettelijk verplichte levering aan de BRO vanaf 1 juli 2021.  Voor deze objecten geldt dat de bronhouders tot eind 2021 de tijd krijgen om de implementatie in hun systemen of in de systemen van hun dataleveranciers te verzorgen.

Het gaat hier de toevoeging van de boormonsteranalyses aan de eerdere versie van de catalogus. In overleg met het werkveld wordt momenteel bekeken hoe compatibiliteitsvraagstukken opgelost kunnen worden. Op korte termijn volgt een werkafspraak waarin het informatiemodel nog wordt aangepast. Er volgt er een werkafspraak waarin veranderingen in het Informatiemodel worden aangebracht.

De bouw van dit registratieobject start in februari 2021. De services die het testen van aanleveringen mogelijk maken worden naar verwachting niet voor 1 april 2021 vrijgegeven. Deze objecten worden in de praktijk hoofdzakelijk uitgevoerd door de Geologische Dienst Nederland (TNO).

Vragen?

Heeft u hulp nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de BRO Servicedesk. Onze medewerkers helpen u graag verder.


Nieuwe storymap

De storymap over het proces van grondwaterstandonderzoek is bijgewerkt.