Bestuurder

Je bent bestuurder en het thema ondergrond wordt de komende tijd steeds belangrijker voor jou. Denk aan de grote opgaven waar jouw organisatie voor staat: energietransitie, (woning)bouw, klimaatadaptatie en beheer van infrastructuur en openbare buitenruimte. Die hebben allemaal te maken met de ondergrond en daar wordt het druk.

In de ondergrond kun je niet kijken. Daarom wordt die vaak vergeten, terwijl daar enorme kansen liggen voor jouw beleid. Met de BRO kun je ook onder de grasmat kijken. Daar vind je de kansen voor integraal afgewogen gebiedsinrichting, inclusief de mogelijkheden voor jouw bestuurlijke doelstellingen.

In onderstaande video vertellen we over de waarde van 3D beleidsvorming voor de nationale ruimtelijke ordening:

Wat moet je weten?

Wat je moet weten over ondergrondgegevens, toepassingen en de kansen die je kunt benutten. En waar is jouw organisatie voor verantwoordelijk?

Hoe pas je dit toe?

kunde rijkspicto

Als je weet wat de toepassingsmogelijkheden zijn, hoe kun je die dan benutten in jouw eigen praktijk? En wie kunnen jou daarbij helpen?

Wat kun je checken?

checklist rijkspicto

Hoe kun je checken of ondergrondgegevens daadwerkelijk zijn meegenomen in de verkenning en planvorming. En wanneer controleer je wat?