Wat kun je checken?

Om de eigen organisatie adequaat voor te bereiden, helpt deze checklist. Zo breng je tijdig in beeld wat de invoering en het gebruik van de BRO betekent voor de bedrijfsvoering en bestuurlijke besluitvorming.

Vragen om jouw ambtenaren te stellen

Organisatie: zijn we BRO-proof?

 • Is er een interne regisseur/coördinator ondergrond, binnen de eigen organisatie?
 • Is er een implementatieplan?
 • Is er budget gereserveerd voor de implementatie?
 • Is mijn ambtelijke organisatie voorbereid op implementatie van de BRO?
 • Is de ICT-infrastructuur op orde?
 • Is er voldoende capaciteit beschikbaar?

De verplichte ENSIA zelfevaluatie geeft overheden inzicht in de BRO stand van zaken van jouw organisatie. Je ambtenaren weten hier meer over.

Gebruik: is de ondergrond in beeld?

 • Weet mijn organisatie welke ondergrondgegevens relevant zijn en waar die te vinden zijn?
 • Worden ondergrondgegevens binnen mijn organisatie meegewogen of gebruikt bij ruimtelijke vraagstukken?
 • Levert mijn organisatie ondergrondgegevens aan zodat ook collega-bestuurders en burgers inzage hebben?
 • Zijn mijn data wel in orde?
 • Zijn de data uitwisselbaar met de data bij mijn collega-bestuurders?
 • Krijg ik advies van een vakexpert die werkt met informatieproducten op basis van goede data?
 • Kan ik in één ruimtelijk 3D digitaal informatiemodel de impact van de ondergrond voor de bovengrond zien?
 • Kunnen collega‘s hun data aan dat model toevoegen en uitwisselen?