Toepassen van de kennis

Met vroegtijdig inzicht in en een goede interpretatie van ondergrondgegevens heb je ook bestuurlijk een krachtig instrument in handen. In jouw dagelijkse praktijk kun je hier gebruik van maken.

Ondergrondgegevens zijn een krachtig instrument voor:

Eigen bestuurlijke afwegingen

Je kunt met de inzet van ondergrondgegevens beter beoordelen of de locatie van een project wel goed gekozen is. Of je kunt op basis van geokennis alternatieve locaties wegen. En zien of er op termijn geen verrassingen kunnen gaan optreden. Dit helpt bij jouw eigen visievorming. Hoe eerder in de planvorming zicht is op de ondergrond, hoe beter. Hoe verder de planvorming is, hoe meer je wilt weten.

Risicobeheersing

Integraal kijken naar boven- en ondergrond op basis van robuuste gegevens, maakt het mogelijk risico’s van projecten of maatregelen van tevoren veel beter in te schatten en te beoordelen.

(Faal)kostenreductie

De risico’s worden aan het begin van een project ingeschat en vertaald in beheermaatregelen en kosten. Vaak veel meer en hoger dan noodzakelijk. Met inzicht in ondergrondgegevens en de uitwerking daarvan op een project, kunnen de risico’s beperkt worden en de kosten veel lager geraamd worden.

Bestuurlijk gesprek

Een gesprek met collega-bestuurders verloopt makkelijker als er een 3D-digitaal informatiemodel is dat inzicht biedt in te maken of gemaakte beslissingen.

Dialoog met belanghebbenden

Met duidelijke beelden van de ondergrond, kun je ook makkelijker het gesprek aangaan met belanghebbenden. Het is snel helder te maken dat bijvoorbeeld een wegtracé op veengrond grote consequenties kan hebben voor budget, uitvoering en beheer.