Beleidsmaker/projectleider

U maakt beleid, leidt een (groot) project of bent verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Dan heeft u veel aan kennis over de ondergrond. U heeft bijvoorbeeld de eigenschappen van de bodem, de ondergrond en grondwater nodig. Of het nu een infraproject, dijkversterking, een windmolen, een woonwijk of een speelvijver is. Bovendien kunt u kansen benutten door eerder gegevens over de ondergrond en de ondergrondmodellen bij uw plannen te betrekken. Mogelijk verzamelt u ook nieuwe gegevens en bent u gegevensleverancier namens een bronhouder. Wat moet u weten?

sterke lekdijk, foto

Ondergrond & uw werk

Wanneer speelt de ondergrond een rol in uw werk? En wat heeft de Basisregistratie Ondergrond hiermee te maken?

Geo-Kennis-op-Maat

Geo-Kennis-op-maat gaat over kansen benutten door in alle fasen van  de beleids- of plancyclus de ondergrond te betrekken. En in verbinding te brengen met de bovengrond. Dit is waardecreatie met data, voor een optimaal projectbesluit.

Ondergrond in de praktijk

Wat betekent werken met een oog op de ondergrond in de praktijk? Praktijkverhalen en praktijkvoorbeelden maken duidelijk wat nu al mogelijk is met goede data en 3D modellering.