Integrale aanpak openbare ruimte Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een integrale ontwerpmethode voor de openbare ruimte ontworpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van 3D-modellen. De ontwerpmethode is nodig, omdat Amsterdam op de drempel staat van een grote transitie, die aangedreven wordt door vier omvangrijke opgaven: klimaatsverandering, energietransitie, circulaire economie en groei van de stad.

De nieuwe ontwerpmethode bestaat uit een aantal onderdelen:

  • inventarisatie op basis van 7 gebiedsoverstijgende thema’s
  • formuleren van de algemene prestatiedoelen per gebiedsthema
  • selecteren van geschikte maatregelen en kiezen van de onderliggende uitwerkingen

De kracht van de nieuwe methode schuilt in de combinatie van:

  • Het beschikbaar hebben van alle data van de ondergrond
  • Strategisch programmeren samen met de netwerkbeheerders
  • Meerjarige afstemming van investeringen.

Dit resulteert in integrale en innovatieve oplossingen.

De publicatie bestaat uit twee boekdelen. Casus Amstel-Stad, met een beschrijving van de nieuwe werkmethode. En het Werkboek met een catalogus van maatregelen en uitwerkingen voor tijdens het programmeren en ontwerpen.

Bekijk:

Op 29 oktober 2020 werd het symposium Integrale Aanpak Openbare Ruimte georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst: kennisdelen en het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe integrale ontwerpmethode van de openbare ruimte. Nationale en internationale deskundigen hebben hun kennis en ervaringen gedeeld. Bekijk via onderstaande link de collectie met handige artikelen en video's van het gehele symposium.