Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT)

Geotechnisch sondeeronderzoek is onderzoek naar de bodemkundige of geologische opbouw van de ondergrond.

Hoe werkt geotechnisch sondeeronderzoek?

Tijdens het geotechnisch sondeeronderzoek wordt gemeten hoeveel weerstand de conus (kegelvormige punt op een staaf) op de weg naar beneden ondervindt. In een grafiek van deze reis, de sondeerstaat, staan de gegevens over de kracht die nodig is om door de grondlagen te drukken. De sonde zal minder kracht nodig hebben om door klei of veen te drukken (lage conusweerstand) dan om door zand te drukken (hoge conusweerstand). Daaruit kun je mechanische eigenschappen van de ondergrond afleiden en opmaken wat de draagkracht is.

In de loop van de tijd is de sonde zo geëvolueerd dat een breed scala aan metingen verricht kan worden. In Nederland worden deze gegevens grotendeels gebruikt voor het ontwerpen van funderingen, maar de resultaten kunnen ook veel breder worden ingezet.

sondeerwagen

Een sondeerwagen drukt een sonde de grond in.


Catalogus

In de catalogus staat welke gegevens van dit registratieobject in de BRO staan.

Aanleverplicht geldt voor:

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, BZK, Defensie en  LNV.

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 1, inwerkingtreding 1-1-2018.

Beslisboom sonderingen

Instructies