Publieke consultaties

Het programma BRO werkt nauw samen met het veld om producten en diensten af te stemmen op gebruikers en leveranciers. Voor de standaardisering doen we dat in overleggen van de reviewsessies tijdens de BRO ketendemo-dag, maar ook in  publieke consultaties. Hieronder de publieke consultaties die lopen of gaan lopen. Wij stellen jouw mening zeer op prijs!

Lopende consultaties

Van 24 mei tot en met 5 juli loopt de publieke consultatie voor:

Waarom publieke consultaties?

Om ervoor te zorgen dat alle gegevens over een registratieobject op dezelfde manier geregistreerd worden, werken we aan standaarden. Zo brengen we eenheid aan, die het mogelijk maakt om gegevens met elkaar te combineren en te vergelijken.

Voor het vaststellen van een standaard wordt altijd een publieke consultatie gehouden. Via nieuwsberichten en directe communicatie worden zoveel mogelijk geïnteresseerden op de hoogte gebracht. Een publieke consultatie loopt altijd minimaal zes weken. Na afloop wordt teruggekoppeld welke reacties zijn ontvangen en hoe we daarmee zijn omgegaan in het maken van de uiteindelijke standaard.

We maken een standaard in dagelijkse samenwerking met experts en periodieke afstemming met een bredere groep mogelijke gebruikers (in reviewsessies en workshops). De kans bestaat dat je in dat proces dingen over het hoofd ziet. We willen er zeker van zijn dat een standaard kan rekenen op een breed draagvlak en kwalitatief voldoende is, daarom leggen we de standaard in een publieke consultatie aan iedereen voor. Dit is de kans om de standaard in zijn geheel te bekijken voor degene die hebben meegedraaid in ons proces. Daarnaast is dit ook de kans om inbreng te krijgen van mensen die bij het eerdere proces nog niet mee gedaan hebben.