Verklaring afkortingen

De namen van de registratieobjecten zijn vaak lang. Daarom gebruikt iedereen die vaak met de BRO werkt liever de afkortingen. Voor eenduidig gebruik en begrip is deze tabel met verklaringen van afkortingen gemaakt.

Afkortingen domeinnamen

afkortingen domeinnamen
BRO Registratiedomein Engelse naam Afkorting
Milieukwaliteit Site Quality SQ
Bodem- en grondonderzoek Subsurface Research SR
Grondwater-monitoring Groundwater Monitoring GM
Mijnbouwwet Exploration& Production EP
Grondwater-gebruik Groundwater Utilisation GU
Modellen Models and Maps MM

Afkortingen registratieobjecten

BRO Registratieobject (type)

Engelse naam Afkorting
Milieuhygiënisch bodemonderzoek Site Assessment Data SAD
Overheidsbesluit bodemverontreiniging Soil Legal Decisions SLD
Geotechnisch sondeeronderzoek Cone penetration test CPT
Geo-elektrisch onderzoek Geo-electric survey GES
Booronderzoek Borehole research BHR
Bodemkundig booronderzoek Borehole research-Pedology BHR-P
Geotechnisch booronderzoek Borehole research-Geotechnics BHR-GT
Geologisch booronderzoek Borehole research-Geology BHR-G
Toegepast Geologisch booronderzoek Borehole research-Applied Geology BHR-AG
Bodemkundig wandonderzoek Soil face research SFR
Grondwatermonitoringput Groundwater monitoring well GMW
Grondwaterstandonderzoek Groundwater level dossier GLD
Grondwatersamenstellings- onderzoek Groundwater analysis report GAR
Grondwatermonitoringnet Groundwater monitoring network GMN
Formatieweerstandonderzoek Formation resistance dossier FRD
Mijnbouwwetvergunning Exploration production (and storage) licence EPL
Mijnbouwconstructie Exploration production construction EPC
Grondwatergebruiksysteem Groundwater utilisation facility GUF
Grondwaterproductiedossier Groundwater production dossier GPD
Bodemkaart Soil and groundwater map SGM
Geomorfologische kaart Geomorphological map GMM
REGIS Hydrogeological model HGM
DGM: Digitaal Geologisch Model (ondiep) Digital Geological Model DGM
GeoTOP GeoTOP model GTM
Model Grondwaterspiegeldiepte Water Table Depth Model WDM

Tabel afkortingen

Download hier de integrale tabel met afkortingen.