Live Ketendag 23 november 2023

Op 23 november 2023 vond er een BRO Live Ketendag plaats. Centraal stond de rol van de BRO-coördinator. Ruim 50 professionals kwamen bijeen bij de Geologische Dienst Nederland (TNO) in Utrecht.

We willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun komst en inbreng. We kijken terug op een waardevolle middag. Op deze pagina vind je de presentaties van de dag. Ook hebben we interessante links onder elkaar gezet.