BRO nieuwsbrief februari

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Laatste kans! Inschrijven Praktijkfestival Ondergrond 17 maart
  • Nieuwe handleiding Brondhouderportaal
  • Eerste vergunningplichtige putten in de BRO
  • Unieke BRO-samenwerking Gasunie en Groningen
  • Den Haag registreert meeste putten
  • Waterschap Rivierenland koploper sonderingen in de BRO
  • Kaag en Braassem maakt inhaalslag BRO
  • Waternet: leidingwerken en de BRO

Praktijkfestival Ondergrond 17 maart 2020

U komt toch ook naar het Praktijkfestival Ondergrond op 17 maart? Heeft u zich nog niet ingeschreven? Meld u dan nu aan! Er is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het praktijkfestival biedt een keur aan interessante en leuke sessies. Van modellen tot geologie en van techniek tot praktijkverhalen. Ook laten bedrijven en overheden op het Inspiratieplein zien wat er kan met de BRO en hoe zij nieuwe producten ontwikkelen. En er zijn interessante sprekers die een boeiend verhaal over de ondergrond komen vertellen. Bent u erbij?

Nieuwe handleiding Bronhouderportaal

De handleiding van het Bronhouderportaal is geactualiseerd. De nieuwe versie is een online editie met betere navigatie- en zoekmogelijkheden. Bekijk de nieuwe handleiding.

Eerste vergunningplichtige putten in de BRO

De kop is eraf: de eerste vergunningplichtige grondwatermonitoringsputten zijn in de BRO geregistreerd. Daarvoor zorgden drinkwaterbedrijf Brabant Water samen met de provincie Noord-Brabant en softwareleverancier Realworld Software Products. Nadat vorig jaar september de ambitie is uitgesproken om deze gegevens vóór 1 mei 2020 aan te leveren, zijn ze meteen aan de slag gegaan.

Unieke BRO-samenwerking Gasunie en Groningen

De gemeente Groningen treedt sinds kort op als bronhouder voor ondergrondgegevens die de Gasunie inwint. En dat is niet alleen voor ondergrondgegevens in de ondergrond van gemeente Groningen zelf. De afspraak geldt voor alle gegevens vanuit het hele land. Want de Gasunie is in heel Nederland actief en daarmee een waardevolle bron voor de BRO. De constructie is efficiënt voor Nederland. Het voorkomt dat de Gasunie afspraken moet maken met tientallen verschillende bronhouders.

Den Haag registreert meeste putten

De gemeente Den Haag heeft in samenwerking met Wareco Ingenieurs alle grondwatermonitoringputten uit het Haagse grondgebied in de BRO opgenomen. Het afgelopen jaar is er volop gewerkt aan het verzamelen en actualiseren en van de hiervoor benodigde grondwatermonitoringgegevens. Uiteraard kost dat tijd en het nodige aan veldwerk. Maar uiteindelijk geeft het een goed gevoel om op tijd klaar te zijn om straks de grondwaterstanden en grondkwaliteitsgegevens te kunnen toevoegen aan de BRO.

Waterschap Rivierenland koploper sonderingen in de BRO

Waterschap Rivierenland levert veel geotechnische sondeeronderzoeken aan de BRO. Tot nog toe 2752. Zo’n 800 stuks komen daar jaarlijks bij. Dat maakt Rivierenland tot één van de grootste leveranciers van deze gegevens aan de BRO. Om dit te realiseren hanteert het waterschap Rivierenland een driesporenbeleid. Om de administratie van het verleden, het heden en de toekomst in de BRO compleet op orde te hebben… én te houden!

Kaag en Braassem maakt inhaalslag BRO

Van alle aanleveringen die de laatste tijd bij de BRO zijn gedaan, vallen die van de gemeente Kaag en Braasem ineens op. Hoe komt het dat deze relatief kleine gemeente plotseling zoveel documenten aanlevert? Hoe pakten zij dat aan?

Waternet: leidingwerken en de BRO

Voor het aanleggen en onderhouden van waterleiding- en rioolstelsels is bodemonderzoek nodig. Daarvoor worden sonderingen en/of boringen uitgevoerd. In Amsterdam worden de sonderingen door het watercyclusbedrijf Waternet met een eigen sondeerwagen uitgevoerd. Namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam registreert Waternet de sonderingen vervolgens in de BRO.

Vragen aan de BRO Servicedesk

1. Worden er ook waardelijsten uitgegeven?

Ja,  die worden uitgegeven. We hebben gemerkt dat diverse BRO-gebruikers hier behoefte aan hebben. In overleg met het programma is daarom besloten om deze mogelijkheid te bieden via de LV BRO. Sinds kort is dit gerealiseerd. U kunt waardelijsten opvragen bij de LV BRO via een REST-service. U ontvangt dan een JSON-bericht met daarin alle waarden van een bepaalde waardelijst. Volg daarvoor de instructie van de REST-service (pdf, 159 kB).

2. Komt er een converter voor geotechnisch booronderzoek om bijvoorbeeld GEF-gegevens te zetten naar XML?

Het Programmabureau BRO heeft na zorgvuldig afwegen besloten dat dit voorlopig nog niet op de planning staat. Dat betekent dat het vooralsnog wordt overgelaten aan de markt om hier zelf iets voor te ontwikkelen.

3. Nieuwe gegevens van geotechnisch booronderzoek kunnen naar verwachting rond 1 mei aangeleverd worden, maar kan ik ondertussen al iets doen?

Jazeker. We raden BRO-coördinatoren zelfs aan alvast verder te gaan met alle voorbereidingen en niet te wachten tot per 1 mei volgens de nieuwe NEN-norm kan worden aangeleverd. Zo kunt u alvast inventariseren bij welke projecten of afdelingen in uw organisatie geotechnisch booronderzoek wordt uitgevoerd en hoe dit in de contractvorming mee te nemen. Ook kunnen alvast afspraken worden gemaakt met de bedrijven die de gegevens voor uw organisatie inwinnen, zodat zij binnenkort de gegevens aanleveren bij het Bronhouderportaal (denk daarbij aan het inregelen van de taken via het Bronhouderportaal).

BRO Ondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig?

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De BRO Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van uw vragen en bij het oplossen van problemen. Soms kan een telefoontje naar 088-8664 999 al genoeg zijn.

Als uw vraag of probleem meer voeten in aarde heeft, ondersteunt het BRO Implementatieteam bronhouders. Een van de teamleden komt dan bij u langs. Het kan ook zijn dat het implementatieteam vragen heeft aan u over sonderingen of grondwatermonitoringsputten die nog niet in de BRO staan. Het team neemt dan contact met u op.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. Onze medewerkers zijn ook aanwezig in het land bij bijeenkomsten van andere organisaties en overheden. Zoek ons op, we zien u graag!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven?