Geotechnisch Booronderzoek per 1 mei volgens nieuwe NEN-norm aan te leveren

Gepubliceerd 31 januari 2020

De regelgeving voor de verplichte aanlevering van Geotechnisch Boormonsteronderzoek is per 1 januari 2020 in werking getreden. Door een samenloop van omstandigheden viel dit samen met de release van de nieuwe versie van de NEN-EN-ISO 14688 norm. Om zo spoedig mogelijk over te kunnen gaan naar deze nieuwe norm zijn werkafspraken gemaakt met de ketenpartners en brancheorganisatie VOTB. Boormonsterbeschrijvingen en -analyses op basis van de laatste aanpassingen, kunnen naar verwachting rond 1 mei 2020 aan de BRO worden aangeleverd.

Meerdere stakeholders uit de geotechnische branche hebben in nauw overleg met het BRO-team afgelopen periode hard gewerkt aan de praktische invoering van het registratieobject ‘Geotechnisch Booronderzoek’.

Training

De brancheorganisatie VOTB heeft inmiddels ruim 180 boormeesters en laboranten getraind in het gebruik van de norm ‘Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en Classificatie van grond’ (NEN-EN-ISO 14688) en de verwachting is dat begin april de teller staat op meer dan 300 getrainde leden.

Software voor dataleveranciers

Ook softwareleveranciers hebben niet stil gezeten om registratie volgens NEN-EN-ISO 14688  en BRO tijdens de (veld)werkzaamheden mogelijk te maken. In de VOTB-trainingen is met de software van enkele leveranciers getest en binnenkort zullen de laatste puntjes op de i gezet zijn.

Wijzigingen en gevolgen voor planning

Komende maanden worden nog aanpassingen doorgevoerd:

  • binnenkort verschijnt een wijzigingsblad voor de huidige norm NEN-EN-ISO 14688;
  • er zijn (daarnaast) ook wijzigingen binnen de BRO-entiteiten en attributen.

Door deze wijzigingen die elkaar deels beïnvloeden, zal:

  • de huidige BRO Catalogus Geotechnisch Booronderzoek moeten worden aangepast;
  • de validatietool een aanpassing krijgen;
  • software voor dataleveranciers een update moeten krijgen.

Boormonsterbeschrijvingen en -analyses op basis van de laatste aanpassingen kunnen naar verwachting rond 1 mei 2020 aan de BRO worden aangeleverd.