BRO nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Nieuwe datum BRO Praktijkfestival: 17 maart 2020
 • Noord-Brabant registreert alle putten met historie
 • Vrijdag 6 december groot onderhoud Bronhouderportaal
 • Denk mee: publieke consultaties
 • Terugblik Deltacongres
 • Bronhouder, regel uw eHerkenning 2+!
 • Vragen BRO Servicedesk

Nieuwe datum BRO Praktijkfestival: 17 maart 2020

Het Programma BRO vindt het heel leuk dat bronhouders, leveranciers en andere partijen graag mee willen doen aan het BRO Praktijkfestival. Met de feestdagen in zicht, wordt de voorbereidingstijd toch wel als kort ervaren. Mede daarom hebben we besloten om het festival te verschuiven van 21 januari naar 17 maart. Het geeft ons ook de mogelijkheid om met onze partners extra programma-onderdelen in te passen. U ontvangt zo snel mogelijk meer informatie. Zet u de nieuwe datum vast in uw agenda?

Noord-Brabant registreert alle putten met historie

Het is de provincie Noord-Brabant gelukt om alle grondwatermonitoringputten voor grondwaterkwaliteit en grondwaterkwantiteit in één keer in de BRO op te nemen. Inclusief de hele historie van inmetingen en onderhoud aan alle putten.

Vrijdag 6 december groot onderhoud Bronhouderportaal

Op vrijdag 6 december is het Bronhouderportaal een deel van de dag niet beschikbaar vanwege groot onderhoud. De techniek wordt dan vernieuwd om het Bronhouderportaal geschikt te maken voor toekomstige verbeteringen.

Denk mee: publieke consultaties standaarden

We willen er zeker van zijn dat een standaard van goede kwaliteit is en kan rekenen op een breed draagvlak. Daarom leggen we de standaard in een publieke consultatie aan zo veel mogelijk mensen voor. Denkt u ook mee? Uw inbreng stellen we zeer op prijs! Op dit moment lopen vier publieke consultaties:

 • bodemkundige boormonsteranalyse
 • bodemkundige wandmonsteranalyse
 • geotechnische boormonsteranalyse 2
 • grondwaterstandonderzoek

Terugblik Deltacongres

Ontvangst boekje Sterke Lekdijk

We kijken met veel plezier terug op Deltacongres. We hebben veel deelnemers weten te enthousiasmeren met het mooie project de Sterke Lekdijk en het belang van ondergrondgegevens. Dit deden we onder meer met een kort introductiefilmpje, een VR-film en het nieuwe boekje Sterke Lekdijk. Dit boekje heeft de Deltacommissaris in ontvangst genomen. Het was een geslaagde dag! Meer weten? Lees hier het verslag van de tiende editie van het congres.

Column Hans Tijl over ondergrond

Hans Tijl, directeur Geo en Bijzondere Projecten bij het ministerie van BZK schrijft iedere maand een column voor Binnenlands Bestuur. Deze maand deelt hij inzichten over de ondergrond.

Bronhouder, regel uw eHerkenning 2+!

Bij de BRO is eHerkenning 2+ nodig om in te loggen op het Bronhouderportaal. In het veld spelen er soms issues rondom eHerkenning. Denk aan een beheerder met eHerkening die is vertrokken. Soms duurt het dan weer even voordat er weer een nieuwe is geregeld. Ook beschikken sommige bronhouders nog niet over de eHerkenning 2+, waardoor ze vervolgens geen gegevens kunnen aanleveren op het moment dat alles klaarstaat. Kortom: regel je eHerkenning 2+ en zorg voor een overdracht!

Vragen aan de BRO Servicedesk

servicedesk_megan

1. Mogen NEN 5104 boringen ook aangeleverd worden aan de BRO?

Voor opdrachten die vóór 1 januari 2020 gegeven zijn en uitgevoerd zijn voor 1 januari 2023, geldt het minder strikte kwaliteitsregime IMBRO/A. Daarbij is NEN 5104 toegestaan. Opdrachten voor geotechnisch booronderzoek die vanaf 1 januari 2020 gegeven worden, moeten voldoen aan de BRO-kwaliteitsregels: de IMBRO-kwaliteit. Voor geotechnisch booronderzoek is alleen de classificatie volgens de NEN-EN-ISO 14688 toegestaan.

2. Kan TNO mij helpen om mijn putten uit DINO over te zetten naar de BRO?

Ja, dat is mogelijk. Vraag bij de BRO Servicedesk een overzicht aan van de grondwatermonitoringputten in DINO die van uw organisatie zouden kunnen zijn. U kunt in dat overzicht aangeven van welke putten uw organisatie bronhouder is. Vervolgens kijkt TNO of die putten voldoende informatie bevatten voor de BRO. In sommige gevallen moet u nog informatie aanvullen, zoals bijvoorbeeld de bovenkant en onderkant van het filter. Daarna kan TNO de putten voor u klaarzetten in het Bronhouderportaal.

3. Wat als van mijn grondwaterput de hoogte bovenkant buis niet bekend is?

Dit probleem zien we met name bij putten die gericht zijn of waren op kwaliteitsmetingen. Om die putten aan te kunnen leveren aan de BRO zijn er twee mogelijkheden:

 1. Alsnog die positie (hoogte) in het veld te laten inmeten met GPS of landmeting.
 2. De positie bepalen aan de hand van de maaiveldhoogte, die u afleidt uit het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). Gebruik daarvoor AHN2 of AHN3 en voor bestaande putten mag u ook AHN1 gebruiken. U moet in dat geval wel weten hoeveel centimeter de buis boven het maaiveld uitsteekt en onder het maaiveld is afgewerkt.

BRO Ondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig?

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De BRO Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van uw vragen en bij het oplossen van problemen. Soms kan een telefoontje naar 088-8664 999 al genoeg zijn.

Als uw vraag of probleem meer voeten in aarde heeft, ondersteunt het BRO Implementatieteam bronhouders. Een van de teamleden komt dan bij u langs. Het kan ook zijn dat het implementatieteam vragen heeft aan u over sonderingen of grondwatermonitoringsputten die nog niet in de BRO staan. Het team neemt dan contact met u op.

BRO Monitor oktober

In deze editie van de Monitor is de indeling aangepast. Ook is een nieuw hoofdstuk: Adoptie van de BRO bij Bronhouders opgenomen. Dit hoofdstuk laat zien hoe ver de verschillende gemeenten, waterschappen en provincies precies zijn met hun wettelijk verplichte aanleveringen aan de BRO.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. Onze medewerkers zijn ook aanwezig in het land bij bijeenkomsten van andere organisaties en overheden. Zoek ons op, we zien u graag!

BRO Ketendemo-dag

Op de derde Ketendemo-dag in november zijn meer dan 40 bezoekers geïnformeerd over de vorderingen van alle teams die werken aan de BRO. Zij laten dan zien wat er in de voorgaande 4 weken is gerealiseerd. Dit keer was er extra aandacht voor het geotechnisch onderzoek. Drie softwareleveranciers hebben recente ontwikkelingen laten zien waarmee zij bronhouders kunnen ondersteunen bij de aanlevering. De boringen zijn live aangeleverd, geaccepteerd door het bronhouderportaal en vervolgens zichtbaar op het BROLoket. Een geslaagde ochtend waarin bruikbare feedback is gegeven door de aanwezigen. Weer een stapje verder met de BRO.

De volgende BRO Ketendemo-dag vindt plaats op 19 december. Een feestelijke, want dan gaat het laatste deel van Tranche 2 in productie. De ketendemo wordt vaak gecombineerd met workshops voor standaardisatie en het softwareleveranciersoverleg. Houd hiervoor de BRO agenda in de gaten.

Altijd op de hoogte blijven van de BRO Ketendemo-dagen? Schijf u dan in via de mailinglist. U ontvangt dan maandelijks een uitnodiging.

Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven?