Acties voor bronhouders bij terugmeldingen

Wat moet je als bronhouder doen als je een terugmelding krijgt op een of meer van je registratieobjecten? Dan zijn er 3 acties mogelijk.

  1. Er zit inderdaad een fout in het registratieobject. Je moet een correctie doen.
  2. De terugmelding kan niet opgelost worden met een correctie, bijvoorbeeld bij een dubbele registratie. Je kunt een voorstel doen om dit registratieobject uit registratie te laten nemen.
  3. De terugmelding berust op een misverstand of foute aanname. Je moet na onderzoek aangeven dat het registratieobject wel correct is.

1. Een correctie doen voor een registratieobject.

Als een deel van de informatie van een object fout is aangeleverd dan is het de bedoeling dat je dat corrigeert. Het is niet de bedoeling om een nieuw registratieobject in de BRO te registreren.

De gegevens kunnen via een ‘correctieverzoek’ aangepast worden. Een correctieverzoek wordt als IMBRO of IMBRO/A XML via het Bronhouderportaal aangeleverd. De bronhouder kan de correctie beoordelen in het Bronhouderportaal en vervolgens de correctie doorleveren aan de Landelijke Voorziening.

Voor het corrigeren van gegevens is software nodig waarmee een IMBRO of IMBRO/A XML-bestand gegenereerd kan worden. Als je hier zelf niet over beschikt, neem dan contact op met de dataleverancier of een partij die hier wel over beschikt. Ben je softwareontwikkelaar? Kijk dan voor het maken van een correctieverzoek bij de aanleverinstructie van het registratieobject.

Een dag na het doorleveren van de correctie zijn de wijzigingen zichtbaar in het BROloket en PDOK. Via de SOAP webservices en REST uitgifteservices zijn de gecorrigeerde gegevens direct beschikbaar.

Na het corrigeren van de gegevens moet je nog terugkoppeling geven over het onderzoek via het Bronhouderportaal. De registratiebeheerder van de BRO beoordeelt of het onderzoek gesloten kan worden.

2. Een voorstel doen om een registratieobject uit registratie te nemen.

Als corrigeren niet mogelijk is, bijvoorbeeld als registratieobjecten dubbel zijn geregistreerd, of als de juiste gegevens niet meer te achterhalen zijn, dan kun je een verzoek indienen om het registratieobject uit registratie te laten nemen. De registratiebeheerder van de BRO beoordeelt of het verzoek terecht is. De registratiebeheerder kan het verzoek ook afwijzen.

Het uit registratie nemen van een object gaat niet zomaar; het uit registratie nemen gebeurt alleen bij hoge uitzondering. Ook na het uit registratie nemen van het registratieobject blijft het registratieobject in de BRO bestaan. Het registratieobject wordt alleen aangemerkt als 'uit registratie' en de informatie van het object wordt niet meer uitgeleverd.

Het verzoek voor het uit registratie nemen van een registratieobject kun je doen via het onderzoek in het Bronhouderportaal. Het is niet mogelijk om dit via een correctieverzoek te doen, want daarmee is het alleen mogelijk om gegevens van een registratie te wijzigen. De registratiebeheerder van de BRO beoordeelt of het registratieobject uit registratie genomen mag worden en of het onderzoek gesloten kan worden.

3. Je kunt aangeven dat het registratieobject correct is en dat de melding berust op een misverstand of foute aanname.

Het is ook mogelijk dat de indiener van de terugmelding de gegevens onjuist heeft geïnterpreteerd. Of er kan sprake zijn van een verkeerde aanname. Als dit de uitkomst is van het onderzoek, dan moet je ook in dit geval terugkoppeling geven via het onderzoek in het Bronhouderportaal. De registratiebeheerder van de BRO beoordeelt of het onderzoek gesloten kan worden.

Afgerond

Zodra de terugmelding helemaal is afgerond, staat het registratieobject niet langer in onderzoek. Het onderzoek is dan als beëindigd aangemerkt in het Bronhouderportaal.