Beheerprocessen

We hechten veel waarde aan de kwaliteit en het gebruiksgemak van de BRO. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe we voor je klaarstaan en wat je van ons mag verwachten.

Wijzingingen

Proces voor het indienen en behandelen van verzoeken tot wijzigingen van onderdelen van de BRO.

Storingen

Afspraken over communicatie in geval van een storing.

Terugmeldingen

Proces voor het melden van onjuiste gegevens in de BRO en het onderzoeken van een terugmelding.

Onderhoud

Regulier onderhoud is nodig om de BRO blijvend goed te laten functioneren.