Gegevensleverancier

Wie zijn gegevensleveranciers?

Bronhouders zijn verplicht om gegevens aan te leveren aan de BRO en kunnen het leveren van die gegevens uitbesteden aan een andere organisatie. Dat kan een ingenieursbureau zijn, een adviesbureau of het bedrijf dat de gegevens inwint. En uw eigen organisatie bijvoorbeeld.

Door ondergrondgegevens voor uw bronhouder aan te leveren bij de landelijke voorziening BRO, levert u een waardevolle maatschappelijke bijdrage. Door het registeren van gegevens in de BRO , kunnen ze weer door anderen worden gebruikt. Dat scheelt kosten voor onderzoek. De gegevens van de BRO zijn bovendien allemaal op dezelfde manier gestandaardiseerd. Het is daardoor makkelijker om die gegevens uit te wisselen en te combineren met andere gegevens. Het draagt bij aan minder maatschappelijke faalkosten, veiligere constructies en een duurzame toekomst. Mede dankzij u dus.

Start bij producten en hulpmiddelen

Bij producten en hulpmiddelen voor het aanleveren van gegevens hebben we alle praktische tips en tools op een rij gezet. Daar leest u allereerst meer over het Bronhouderportaal. Voor het aanleveren van gegevens moet u namelijk gebruikmaken van het Bronhouderportaal.

Bronhouders kunnen in het Bronhouderportaal hun gegevensleveranciers machtigen om gegevens klaar te zetten, zodat de bronhouder die kan controleren en aanleveren bij de landelijke voorziening BRO.

Implementatiechecklist

Verder is er voor bronhouders en gebruikers een implementatiechecklist (pdf, 213 kB) opgesteld. Niet alles is daarvan van toepassing op gegevensleveranciers, maar mogelijk staat er een aantal praktische punten in.

Maak kennis met de BRO

Beginnen met de BRO

Gaat u als gegevensleverancier beginnen met de BRO? Bekijk de BRO in vogelvlucht als korte introductie van de BRO.

Aanleveren aan de BRO

Bronhouderportaal

Aan de slag? Maak gebruik van de producten en hulpmiddelen voor het aanleveren van gegevens.

Instructie per registratieobject

Honingraad_klein

Hoe maakt u het gegevensbestand voor het Bronhouderportaal? Lees de uitleg over het registratieobject en volg daarna de instructie.