Releasenotes 2020

Gerealiseerd december 2020

De releasenotes van december 2020 kun je vinden in deze pdf releasenotes 18 december 2020 (pdf, 205 kB).

Gerealiseerd: juni 2020

Deze ketenrelease omvat | BROloket versie 20.11 en 20.12   | PDOK - geen notes| Landelijke voorziening versie 08.06.B57.0  | Bronhouderportaal - geen notes

Aanpassingen

BROloket

 • Livegang nieuwe release Nomenclator (8 juni 2020)
 • Update van de provinciegrenzen
 • Verbeterde weergave van een ‘onvolledige datum’ bij BRO SFR
 • Verbeterde weergave van een ‘onvolledige datum’ bij BR BHR-GT
 • Fix styling issues als gevolg van nieuwe versie Chrome en Edge
Update van BRO GeoTOP v. 1.4 met uitbreiding model naar Brabant en Limburg.
 • Het maken en raadplegen van een doorsnede door het GeoTOp model (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Het kunnen raadplegen van het Kwaliteitsrapport en Totstandkomingsrapport van de modelgebieden Brabant en Limburg.

PDOK

-

Landelijke Voorziening BRO

Functionaliteit:
 • BRO-2997 GLD start registratie Bugfixes:
 • BRO-3108 “Bad Gateway”proxy fouten bij gebruik wettelijke ingangsdatum validatieservice
 • BRO-3205 SVG visualisatie tijdlijn, tekst loopt door buiten tekstbox
 • BRO-3203 GMW: Screen top/bottom position werd niet goed afgeleid en is in het verleden verkeerd opgeslagen

Overig:

 • BRO-3159 Onderzoek GLD/ WML en hoe validaties en mapping te realiseren in de LV
 • BRO-3157 Uitgebreide test GMW Tijdlijn validatie

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes

Gerealiseerd: mei 2020

Deze ketenrelease omvat | BROloket versie 20.9 2 en 20.10   | PDOK versie 7 en 21 mei 2020 | Landelijke voorziening versie 25.05.B56.0 en 11.05.B55.0  | Bronhouderportaal versies 2.9.2, 2.9.6, 2.10.0,2.10.3, 2.11.1

Aanpassingen

BROloket:

 • Update van BRO GeoTOP v. 1.4 met uitbreiding model naar Brabant en Limburg.
 • Raadplegen van modelgegevens op een willekeurige plek. Functionaliteit ‘appelboor’ (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Update van de Nomenclator: bestanden openen in nieuw tabblad (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Verbeterde weergave van een ‘onvolledige datum’ bij BRO BHR.
 • Verbeterde security (Drupal update)
 • Update van BRO GeoTOP v. 1.4 met uitbreiding model naar Brabant en Limburg.
 • Downloaden van het model (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Optimalisatie van online feedbacktool en formulier om meer en beter te gebruiken feedback te ontvangen.
 • Update van de Nomenclator: vormgeving iconen (nog niet beschikbaar voor gebruikers).

PDOK

 • Atom GMW volledigeset in Productie
 • WMS Geomorfologische kaart
 • WMS Geopackage Geomorfologische kaart in Acceptatie
 • Dagelijkse update Wandonderzoek SFR Atom feed met Volledige dataset

Landelijke Voorziening BRO

Functionaliteit:

 • BRO-3010 Validatie GMW op tijdlijn (alleen acceptatie)
 • BRO-3013 Visualiseer GMW op tijdlijn (alleen acceptatie)
 • BRO-2412 IMBRO/A Live date Validator (alleen acceptatie)
 • BRO-3060 IMBRO/A Live date voor T2 objecten Validator (alleen acceptatie)

Bugfixes:

 • BRO-3085 GMW ontrekking (initiële functie) niet beschikbaar onder IMBRO
 • BRO-3073 GMW foutboodschap bij locatie in NL (ook CPT + BHR-P)
 • BRO-3112 500 error bij raadplegen BHR-GT
 • BRO-3073 Dubbele records in GMW kenset

Overig:

 • BRO-2604 Hibernate (spatial) naar hogere versie
 • BRO-2994 Docker registratie reinstall
 • BRO-3059 URL strategie
 • BRO-3018 Jenkins build status via e-mail
 • BRO-3114 Hibernate spatial version beheren via puppet
 • BRO-2895 T3 XSD (support voor standaardisatie)
 • BRO-2775 Rapportage op registratie ondergrond (alleen test)

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes

Gerealiseerd: april 2020

Deze ketenrelease omvat | BROloket versies 20.7 en 20.8 | PDOK - geen notes | Landelijke voorziening versie versies 520.01.B54.0, 20.01.B53.0, 20.01.B52.0   | Bronhouderportaal versies 2.6.3, 2.7.1, 2.8.0

BROloket

 • Update van BRO GeoTOP v. 1.4 met uitbreiding model naar Brabant en Limburg.
 • Nieuwe deelgebieden toegevoegd, zoeken op boringen, boringen zichtbaar op de kaart en informatie over de boring is te raadplegen zoals de visualisatie in een boorprofiel (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Optimalisatie van online feedbacktool en formulier om meer en beter te gebruiken feedback te ontvangen.
 • Aanpassingen in de GeoPackages CPT, BHR, GMW, SFR en BHR-GT doorgevoerd.
 • Verbeterde security
 • Nieuwbouw van de Nomenclator (nog niet beschikbaar voor gebruikers).

PDOK

-

Landelijke Voorziening BRO

Functionaliteit:

 • BRO-2824 GMN indicatie buis in gebruik in GMW

Bugfixes

 • BRO-3026 Foutmelding bij genereren SFR Geopackage

Functionaliteit:

BHR-GT

 • BRO-2822 IMBRO/A regels BHR-GT boring mbt tijdelijke "verbuizing aangebracht" en "spoeling gebruikt" foutief geïmplementeerd
 • BRO-2896 Aanpassing volgens werkafspraak dd 1-4-2020
 • BRO-2871 Aanpassen grindmediaanklasse
 • BRO-2953 Hernoemen code ISO14688dd1v2019c11 naar ISO14688dd1v2019c2020

GMN

 • BRO-2689 GMN Aanvullingen
 • BRO-2824 “indicatie buis in gebruik” in GMW door GMN
 • BRO-2812 GMN controle op bestaan buisverwijzing inhoud in GMW

Issues / bugfixes

 • BRO-2956 Systeemfout bij GMN StartRegistratie
 • BRO-2826 Systeemfout GMW dispatch characteristics request.
 • BRO-2847 DS-GMN Systeemfout
 • BRO-2963 (ketentest issue): verplaatsen inrichting zonder zandvang leid tot systeemfout

Preview functionaliteit (van sprint B53). Deze functionaliteit is nog niet volledig afgetest, maar kan niet uit de levering worden gehaald.

 • BRO-2822 IMBRO/A regels BHR-GT boring mbt tijdelijke "verbuizing aangebracht" en "spoeling gebruikt" foutief geïmplementeerd
 • BRO-2896 Aanpassing volgens werkafspraak dd 1-4-2020

Functionaliteit

 • BRO-1926 Herbouw geopackages kenset GMW
 • BRO-2743 Herbouw geopackages kenset CPT
 • BRO-2744 Herbouw geopackages kenset BHR-P
 • BRO-2751 Herbouw geopackages kenset SFR
 • BRO-2752 Herbouw geopackages kenset BHR-GT
 • BRO-2845 Refcode service, beschrijving GTM gelijkmaken aan catalogus
 • BRO-2875 RBA, modellen, bevindingen uit onderzoek nemen.

Issues

 • BRO-2810 vervangen brondocument GMW werkt niet goed
 • BRO-2764 DiameterRange validatie probleem uitgifte GMW (XSD)
 • BRO-2881 Sortering brondocumenten GMW voor alles-in-één bericht (showstopper transitie)
 • BRO-2747 GAR oplossing analyse-meetwaarde (eenheid niet verplicht bij leveren waarde, XSD).
 • BRO-2451 Corrigeren labels RBA
 • BRO-2455 Consistentie labels terugmeldingen modellen (PDF, XML) met formulier
 • BRO-2889 Bevindingen registerbeheerder terugmeldingen modellen
 • BRO-2882 Ophalen modellen leidt tot 500 internal server error
 • BRO-2881 sorteer brondocumenten in GMW achteraan (transitie issue)

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes

Gerealiseerd: maart 2020

Deze ketenrelease omvat | BROloket versies 20.7 en 20.8 | PDOK 12 en 26 maart 2020 | Landelijke voorziening  versies 20.01.B51.0 en 20.01.B50.0 | Bronhouderportaal versies 2.4.1 en 2.4.8

BROloket

 • Update 3D GeoTOP: landelijke beschikbaarheid van het 3D voxelmodel en boringen (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Nieuwbouw van de Nomenclator (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Update SPIKE Grondwaterdomein (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Update 3D GeoTOP: uitsnede maken en boringen van Noord-Holland toegevoegd als stap naar landelijke beschikbaarheid van het 3D model (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Diverse bugfixes.

PDOK

 • Update en release data via Geopackage Geomorfologische kaart in Atom
 • Update data via Geopackages Bodemkaart in   WMS en Atom
 • Opruimen Oude Sonderingen CPT url’s en services
 • PDOK viewer geupdate:
  • openlayers 5.3.3
  • bootstrap 4.4.1
  • angular 7.2.16
  • Zoomlevels naar 16,
  • TOC
  • Menu Knoppen
  • afstandmeten, XY, M2
 • Geopackage validator uitgebreid
 • Analyse en validatie Geopackage Geomorfologisch kaart
 • Analyse en validatie GMW geopackage zonder views

Landelijke Voorziening BRO

Functionaliteit:

 • BRO-2451 Optimaliseer labels in RBA
 • BRO-2454 Beheer modellen in onderzoek
 • BRO-2455 Aanpassen uitgifte terugmeldingen (XML + PDF)
 • BRO-2492 GMN Geopackage Object
 • BRO-2672 Controle kaartblad GMW terug aanbrengen (afwijzen aanleveren kaartblad)
 • BRO-2672 SFR Transactiemodel in overeenstemming catalogus (allen compleet verzoek)

Ketentest bevindingen:

 • BRO-2754 BHR-GT te strenge interpretatie regels mbt tijdelijkeverbuizing (IMBRO) / spoelinggebruikt (IMBRO) / boortechniek (IMBRO/A)
 • BRO-2810 BHR-GT spelfout codelijstwaarde: injectieDragendVermorgen

Overige bugfixes:

 • BRO-2810 / BRO-2829: BUG GMW vervangen brondocument werkt niet goed
 • BRO-2601: BUG Afwezige diameterrange element geeft validatiefouten

Overig

 • Kenset PDOK afstemmen
 • Voorbeeldbericht voor BHR-GT
 • BRO-2490 GMN validatie service (alleen registratie)
 • BRO-2491 GMN inname / uitgifte (alleen registratie)
 • BRO-2493 GMN RBA
 • BRO-1757 RBA 500 Fout in booronderzoek
 • BRO-2465 Request reason in transactieregister opgeschoond
 • BRO-2686 Codelijst opgeschoond
 • BRO-2696 Versoepel RBA terugmelding op modellen diepte
 • BRO-2733 Bij registreren terugmelding, posistie, systeemfout
 • BRO-270 BHR-GT controle op corerecovery

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes

Gerealiseerd februari 2020:

Deze ketenrelease omvat | BROloket versies 20.3 en 20.4 | PDOK geen notes | Landelijke voorziening  versies 20.01.B49.0 en  20.01.B48.0,   | Bronhouderportaal versies 2.2, 2.3, 2.3.10

BROloket

 • Update offshore blokkenkaart met correcte weergave van de Maasvlakte.
 • Vooraankondiging van update BRO GeoTOP 1.4. Uitbreiding model met Brabant en Limburg.
 • Voorbereidende werkzaamheden 3D weergave van het model BRO GeoTOP in het BROloket (nog niet beschikbaar voor gebruikers).
 • Voorbereidende werkzaamheden 3D weergave van het model BRO GeoTOP in het BROloket (nog niet beschikbaar voor gebruikers).

PDOK

-

Landelijke Voorziening BRO

 • BRO-2511: Werkafspraak BHR-GT:
 • BRO-2361 parameterservice GAR
 • BRO-2581: refcode service live
 • BRO-461 Bij correctie type vervangen worden een aantal elementen niet goed opgeslagen (objectId bronhouder, zandvanger…).
 • BRO-225 Validatiefouten bij opvragen van GMW
 • BRO-1576 / BRO-1840 Foutmelding (race-conditie) bij afhandeling correctie in RBA (GMW)
 • BRO 2633 GAR Geopackages falen
 • BRO-2673 Foutmeldingen BHR-GT
 • Werkafspraak putcode ( in productie )
 • Migratie JDK8 naar open JDK8

Oplossingen voor issues:

 • BRO-1726, deregistrationTime mist in response
 • BRO-1577, foutjes in foutboodschappen BHR-GT (aanwezigheid curly brackets)
 • BRO-2486, TopDiameter nil causes non-valid XML in dispatch
 • BRO-1406, ontbrekende foutboodschap BHR-GT
 • BRO-1852, Systeemfout bij aanbieden invalide boundingbox uitgifte

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes

Gerealiseerd: januari 2020

Deze ketenrelease omvat | BROloket versies 19.26, 20.01, 20.02 | PDOK geen notes | Landelijke voorziening  geen notes  | Bronhouderportaal versie 2.1

BROloket

 • ‘Snelstart’ beschikbaar in het BROloket met uitleg voor de gebruiker hoe het BROloket te gebruiken en ermee te starten.
 • Verbeterde vindbaarheid in Google (SEO - Search Engine Optimalization)
 • Voor het doen van een Terugmelding in het BROloket wordt de gebruiker doorgelinkt naar de BRO Servicedesk pagina op Basisregistratieondergrond.nl
 • Voor contact met de BRO Servicedesk wordt de gebruiker doorgelinkt naar de BRO Servicedesk pagina op Basisregistratieondergrond.nl
 • Verbeterde security.
 • BROloket: lijst (pdf) met Terugmeldingen te raadplegen onder de Tab Terugmeldingen

PDOK

-

Landelijke Voorziening BRO

-

Bronhouderportaal

Overzicht releasenotes


Releasenotes Bronhouderportaal

De releasenotes van het Bronhouderportaal staan in dit overzicht compact weergegeven. Bekijk onderstaande pagina voor de uitgebreide releasenotes tot juni 2020.