Releasenotes Bronhouderportaal

De releasenotes van het Bronhouderportaal staan in dit overzicht compact weergegeven. Bekijk onderstaande pagina voor de uitgebreide releasenotes.

Releasenotes 2019

Hier vind je een samenvatting van de ketenreleasenotes uit 2019. Binnen de keten vallen onder ander de systemen: Bronhouderportaal, Loket, PDOK, LV BRO en de actielijn Standaardisatie. Deze systemen worden constant doorontwikkeld, zo proberen we bijvoorbeeld het gebruikersgemak van de systemen zo hoog mogelijk te maken. Hieronder vind je de aanpassingen die in 2019 zijn doorgevoerd om de gehele ketenfunctionaliteit te verbeteren.

Releasenotes 2020

Bekijk de meest recente releasenotes.

24 oktober 2019

Er is weer een nieuwe ketenrelease beschikbaar. Met deze release komt aanvullende functionaliteit beschikbaar:

 • voor de uitgifte van de ondergrondmodellen GeoTOP, REGIS II en DGM;
 • het aanleveren en opvragen van Wandonderzoeksgegevens.

Deze ketenrelease omvat | BROloket versies 19.2 en 19.21  | PDOK versie 24-10-2019 | Landelijke voorziening versie 19.01.B40.0 | Bronhouderportaal versie 2.00.000

Aanpassingen

BROloket:

Gerealiseerd en beschikbaar op acceptatie:

 • Nomenclator toegevoegd en te raadplegen
 • 1ste iteratie van de gebruiksmonitor van het BROloket
 • Content bij de Toelichting aangepast op de BRO
 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR) als nieuw RO toegevoegd in het loket en zichtbaar op de kaart
 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR) informatiescherm om informatie over een object tonen
 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR) object kan worden gezocht op ID
 • Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT): niet beschreven eenheden in het profiel zijn als zodanig opgenomen in de legenda

PDOK

Gerealiseerd en beschikbaar voor gebruikers:

 • Uitgifte GeoTOP (GTM) Atom-feed
 • Uitgifte Hydrogeologisch model REGISII (HGM) Atom-feed
 • Uitgifte Digitaal Geologisch Model (DGM) Atom-feed

Landelijke Voorziening BRO

Gerealiseerd – beschikbaar op acceptatie:

 • Wandonderzoek - bodemkundige wandbeschrijving (SFR): innameservice, validatieservice en uitgifteservice;
 • Grondwatermonitoringput (GMW) : werkafspraak Metingen stabiele putten

Bronhouderportaal

Gerealiseerd – beschikbaar in demo-omgeving:

 • Verbeterde voorpagina;
 • Compactere overzichten;
 • Nieuwe e-mailnotificaties:
 • Nieuwe rapportages:
 • Nieuwe autorisatiemogelijkheid:
 • Nieuwe inlogmogelijkheid:

Meer details te vinden via rl bhp 24 oktober 2019

Bekende problemen (Known issues):

 • Het is volgens de huidige catalogus (GMW) niet mogelijk om aan een grondwatermonitoringput die al een NITG-code heeft een Putcode (betekenisvol ID) toe te kennen. De bestaande behoefte bij meerdere bronhouders is om dat wel mogelijk te maken. Het BRO programma heeft deze wens gehonoreerd en bereid momenteel hiervoor een werkafspraak voor die vervolgens in de voorzieningen zal wordt geïmplementeerd.

26 september 2019

Met deze release komt aanvullende functionaliteit beschikbaar voor het beheren van grondwatermonitoringputgegevens.

 • Het blijft mogelijk putgegevens te wijzigen met behulp van een aanvullingsverzoek;
 • Doorgeven van correcties van putgegevens (registratieverzoek met correctie) is mogelijk.

Deze ketenrelease omvat: PDOK versie 26-09-2019 | Landelijke voorziening versie 19.01.B38.0 (LV BRO) | Standaardisatie versie 24

Aanpassingen

Loket

Geen aanpassingen.

PDOK
Gerealiseerd:

 • Nationaal Geo Register major release 3.4 (NL profiel 2.0 validator, PDOK huisstijl);
 • nieuwe versie 2.0 van de metadata profielen ISO 19115 en 19119 is de raadpleeg-, edit- en validatie-functionaliteit aangepast, waarbij zowel de oude (1.2.1/1.3.1) als de nieuwe (2.0) profielen ondersteund worden.

LV BRO

Gerealiseerd – beschikbaar voor ketentest:

 • Wandonderzoek, bodemkundige wandbeschrijving (SFR), validatie en registratie-services 0.99 versie – voor ketentest.

Bronhouderportaal

Bekijk de releasenotes van het Bronhouderportaal.

Standaardisatie

Gerealiseerd:

Bekende problemen (Known issues):

Geen known issues.

12 september 2019

Met deze release komt aanvullende ketenfunctionaliteit beschikbaar voor het beheren van grondwatermonitoringputgegevens:

 • Doorgeven van wijzigingen van putgegevens (registratieverzoek met aanvulling) blijft ongewijzigd mogelijk;
 • Gemakkelijk in één keer doorgeven van in het verleden opgetreden wijzigingen van grondwatermonitoringputgegevens (registratieverzoek “putmetgeschiedenis”) wordt ondersteund.

Deze ketenrelease omvat: Landelijke voorziening Versie 19.01.B36.0 | Loket versie 19.18

Aanpassingen

Loket:

Gerealiseerd - nog niet beschikbaar voor gebruikers:

 • BRO GeoTOP: Het hele model (7 modelgebieden) beschikbaar als BRO GeoTOP in het BROloket
 • Bijbehorende functionaliteiten voor online raadplegen en downloaden
 • BRO modellen te raadplegen in het BROloket naast BRO ondergrondgegevens
 • De gebruiker kan tijdens het raadplegen in de kaartomgeving makkelijk tussen beiden wisselen

Verwacht - nog niet beschikbaar voor gebruikers:

 • BROloket is herkenbaar en vormgegeven als overheidssite
 • In het BROloket kan een terugmelding worden gedaan
 • In het BROloket is bij de BRO Modellen de Nomenclator te raadplegen
 • In het BROloket is bij de BRO Modellen de Toelichting te raadplegen

LV BRO

Gerealiseerd – beschikbaar:

 • Geopackage kenset, voor Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) en Grondwatermonitoringput (GMW)

Gerealiseerd - nog niet beschikbaar voor gebruikers

 • Booronderzoek, geotechnische boormonsterbeschrijving en geotechnische boormonsteranalyse deel I valideren, registreren 0.99 versie
 • Grondwaterstandsonderzoek (GLD) iteratie 1: proof of concept voor validatie en registratie van het eerste deel van het datamodel gekoppeld aan een filter.

Verwacht 26 september

 • Geopackage hele dataset, voor Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) en Grondwatermonitoringput (GMW)
 • Bodemkundig wandonderzoek, bodemkundige wandbeschrijving (SFR), validatie en registratie-services 0.99 versie – nog niet beschikbaar voor gebruikers
 • Uitgeven (via Geopackage) Booronderzoek, Geotechnische boormonsterbeschrijving en Geotechnische boormonsteranalyses deel I – nog niet beschikbaar voor gebruikers

Bronhouderportaal

Bekijk de releasenotes van het Bronhouderportaal.

PDOK

-

Standaardisatie

-

Bekende problemen (known issues):

 • In een praktijkproef is door deelnemende bronhouders en gegevensleveranciers een verzoek gedaan om het doorgeven van wijzigingen van putgegevens mogelijk te maken voor putten die als stabiel staan geregistreerd. Hiervoor is een werkafspraak in voorbereiding, die in de Domein Begeleidings Groep zal worden voorgelegd.
 • door provincies is het verzoek gedaan om een betekenisvolle putcode voor nieuw aan te leggen putten te kunnen hanteren.  Hiervoor is een werkafspraak in voorbereiding, die in de Domein Begeleidings Groep zal worden voorgelegd.

19 augustus 2019

Bronhouderportaal Versie 1.34.305 | Landelijke voorziening Versie 19.23 | Loket versie 19.18 augustus 2019 | PDOK versie 29 augustus 2019

Binnen de keten vallen onder ander de systemen: bronhouderportaal, het Loket, PDOK en LV BRO. Deze release verhoogt het gebruikersgemak binnen deze systemen. Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd, waardoor de gehele ketenfunctionaliteit is verbeterd.

Bronhouderportaal:

Per 7 augustus 2019

 • Er zijn performanceverbeteringen doorgevoerd in het leveringoverzicht waardoor het tonen van de brondocumenten bij een levering sneller gaat.
 • Bij sonderingen zijn, op verzoek, de getoonde attributen uitgebreid met de "Datum uitvoering".
 • Bij grondwatermonitorputten is het vanaf deze versie mogelijk om de aanvullingen te vergelijken met de actuele situatie in de Landelijke Voorzieningen, zodat de juiste controle uitgevoerd kan worden bij het goedkeuren en accorderen van de levering.
 • Wanneer een levering fouten bevat, worden deze voortaan in een apart tabblad bij leveringdetails overzichtelijk getoond.
 • De profielpagina is uitgebreid met het notificatie e-mailadres (voor e-mailaccounts).
 • In deze versie zijn een aantal visuele wijzigingen doorgevoerd in de kaart;
  • Bij een ‘mouse-over’ wordt de bestandsnaam en type brondocument getoond.
  • "Eigen" brondocumenten worden met een groen symbool (afhankelijk van type object) op de de kaart getoond en zijn daardoor duidelijker te onderscheiden van de achtergrond.
 • Van de geotechnische boormonster aanleveringen zijn nu ook de attributen zichtbaar wanneer deze aangeleverd worden.
 • Geheugengebruik op de server gereduceerd bij het verwerken van grote hoeveelheden bestanden.
 • Er is een probleem opgelost bij het downloaden van de brondocument XML via de API waarbij een 500 error werd teruggegeven.

Loket:

Gerealiseerd maar nog niet beschikbaar voor gebruikers:

 • BHR-GT (Geotechnisch booronderzoek):
  • Diverse selectiemogelijkheden voor dit nieuwe registratieobject in de loketten
   • Selecteren op bronhouder
   • Selecteren op recent toegevoegde gegevens aan de BRO
   • Selecteren op de periode van uitvoering
   • Selecteren op kwaliteitsregime
 • Boormonsterprofiel is gevisualiseerd en kan online worden geraadpleegd.

Verwacht 5 september 2019, nog niet beschikbaar voor gebruikers:

 • BRO GeoTOP (2de ieratie): Het hele model beschikbaar als BRO GeoTOP in het BROloket. Met bijbehorende functionaliteiten.
 • BRO modellen te raadplegen in het BROloket naast BRO ondergrondgegevens. De gebruiker kan tijdens het raadplegen in de kaartomgeving makkelijk tussen beiden wisselen.

PDOK:

 • Status service voor verwerkte geopackages. Hiermee kan TNO dagelijks checken of de bestanden zijn verwerkt
 • Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) issue in Productie met dubbele punten is opgelost
 • Analyse extra zoomlevels in PDOK viewer
 • Analyse geopackage Bodemkaart (Wageningen ENvironmental Research)

Verwacht 26 september 2019, nog niet beschikbaar voor gebruikers:

 • Voorbereiding raadplegen registratieobject BRO BHR-GT Acceptatie
 • Voorbereiding raadplegen Grondwaterstandonderzoek GLD Acceptatie

LV BRO:

Momenteel in BETA voor softwareleveranciers - verwacht 26 september 2019, volledig beschikbaar voor alle gebruikers:

 • Voorbereiding aanvullingen en correcties registratieobject BRO Grondwatermonitoringput (GMW) Acceptatie
 • Voorbereiding correcties registratieobject BRO Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) Acceptatie
 • Voorbereiding correcties registratieobject BRO Booronderzoek - deelverzameling Bodemkundige boormonsterbeschrijving (BHR-p) Acceptatie

Bekende problemen (Known issues):

 • geen

4 juli 2019

Bronhouderportaal Versie juli 2019 | Landelijke voorziening Versie 19.01.b32.0 | Loket versie 19.13 2019 | PDOK versie 4 juli 2019

Aanpassingen

Standaardisatie:

Bronhouderportaal:

 • Tonen van de gewijzigde gegevens bij een putwijziging
 • Kwaliteit controle mogelijkheden bij het aanleveren van een put met geschiedenis in één bericht zijn toegevoegd
  • alle attributen worden getoond met hun initiële waarde zoals bij een put zonder geschiedenis
  • de attributen die zijn gewijzigd in de geschiedenis worden getoond op de manier waarop de nieuwe attributen in een losse wijziging worden getoond.

LV BRO:

 • BHR GT
  • BMB beschikbaar in acceptatie om externe ketenpartners te ondersteunen bij hun softwareontwikkeling
  • BMB inname en uitgifte in productie (nog niet beschikbaar voor gebruikers)
  • BMA validatie service in productie (nog niet beschikbaar voor gebruikers)
  • Uitlevering GeoPackage kenset (aangepaste parameters)
 • GMW
  • Uitlevering GeoPackage volledige set

Loket:

 • Verbeterde User ervaring voor raadplegen van Loket op klein scherm (mobile device)
 • GMW: visualisatie (nog niet beschikbaar voor gebruikers)
 • CPT: visualisatie verbeterd
 • Verbetering gegevensuitwisseling in de keten:
  • Inname gegevens op basis van GeoPackage
  • Gebruik uitgiftewebservice voor bestellen GMW, CPT, BHR-P

PDOK:

 • GMW (nog niet beschikbaar voor gebruikers):
  • Symbologie gelijk aan Loket
 • Verbetering gegevensuitwisseling in de keten (nog niet beschikbaar voor gebruikers)
  • GMW: Dagelijksse updates
  • GMW: Inname gegevens door GeoPackage

Datamigratie:

 • Datasets voor migratie GMW: 1 inrichtingsdocument per bronhouder in DINO
 • Datasets voor migratie GMW: 2 voorbeelden van berichten voor put met geschiedenis Provincie Utrecht

Bekende problemen (Known issues):

Deze maand is voor het aanleveren van een put met geschiedenis nog nodig 'onder voorrecht' aan te vragen. Op verzoek van bronhouders wordt dit binnenkort makkelijker gemaakt.

Waar wordt aan gewerkt:

 • Loket:
  • Alpha versie van BRO "portaal" en verbetering van de gebruiksmonitor op het gebruik van BRO gegevens en functionaliteiten in het loket.
 • PdoK
  • Symbologie uit registrastie

14 juni 2019

Aanpassingen

Bronhouderportaal:

 • Van alle registratieobjecten worden nu meer technische details getoond. Bijvoorbeeld:
  - Bij een grondwatermonitoringput met meerdere peilbuizen zijn technische details per pijlbuis in te zien.
  - Bij de registratie van een put met een historie aan wijzigingen wordt de reeks van opeenvolgende wijzigingen getoond.
  Het tonen van meer of minder details is nu in- en uitklapbaar.
 • Leveranciers kunnen nu terugkijken in hun historie van leveringen ook nadat deze leveringen door de bronhouder zijn afgehandeld en inmiddels zijn gearchiveerd.

LV BRO:

 • Booronderzoek - Geotechnische Boormonsterbeschrijving (BHR-GT-BMB) inname en uitgifte service in productie (maar niet beschikbaar voor eindegebruikers)
 • Booronderzoek - Geotechnische Boormonsteranalyse (BMB-GT-BMA) validatie service in productie (maar niet beschikbaar voor eindegebruikers)

Loket:

 • Technische aanpassingen van de koppeling met de Landelijke Voorziening
 • Voorbereidingen van BROloket (nog niet beschikbaar voor eindgebruiker)

PDOK:

 • Technische aanpassingen van de koppeling met de Landelijke Voorziening (GeoPackage)

Datamigratie:

 • Geen nieuwe producten geleverd

Bekende problemen (Known issues):

 • Geen

Waar wordt aan gewerkt:

Voorbereidingen van de release van tranche II per 1 januari 2020. Nadat de technische componenten zijn opgeleverd en de aansluittesten tussen de componenten zijn gerealiseerd zal per RO een ketenintegratie test met gebruikers worden uitgevoerd. Voor de modellen is dit al gebeurd. Geotechnisch Booronderzoek loopt nu, Bodemkundig wandonderzoek is in voorbereiding.

24 mei 2019

Aanpassingen

Bronhouderportaal Versie mei 2019 | Landelijke voorziening Versie 19.01.b29.0 | Loket versie 19.10 mei 2019 | PDOK versie mei 2019

Bronhouderportaal:

 • Tonen van de gewijzigde gegevens bij een putwijziging
 • Kwaliteit controle mogelijkheden bij het aanleveren van een put met geschiedenis in één bericht zijn toegevoegd
  • alle attributen worden getoond met hun initiële waarde zoals bij een put zonder geschiedenis
  • de attributen die zijn gewijzigd in de geschiedenis worden getoond op de manier waarop de nieuwe attributen in een losse wijziging worden getoond.

LV BRO:

 • BHR GT BMB beschikbaar in acceptatie om externe ketenpartners te ondersteunen bij hun softwareontwikkeling
 • Interne technische wijziging  (JBoss7)
 • Update documentatie Geotechnische Sondeeronderzoek:
  • Koppelvlakbeschrijving inname 1.0.5: Aangepast ‘deliveryAccountableParty’ en contactgegevens BRO Servicedesk. Ook is het gebruik van het document aangepast n.a.v. de komst van het Bronhouderportaal BRO.
  • Koppelvlakbeschrijving uitgifte 1.1.1: Aangepast ‘deliveryAccountableParty’ en contactgegevens BRO Servicedesk.
  • Handboek inname 1.1.1:  aangepast 4.2.1 Registratieverzoek en aangepast contactgegevens BRO Servicedesk
  • Handboek uitgifte 1.1.1: aangepast contactgegevens BRO Servicedesk
 • Update documentatie Bodemkundige Boormonsterbeschrijving:
  • Koppelvlakbeschrijving inname 1.0.4: Aangepast ‘deliveryAccountableParty’ en contactgegevens BRO Servicedesk. Ook is het gebruik van het document aangepast n.a.v. de komst van het Bronhouderportaal BRO.
  • Koppelvlakbeschrijving uitgifte 1.1.1: Aangepast ‘deliveryAccountableParty’ en contactgegevens BRO Servicedesk.
  • Handboek inname 1.1.1: aangepast 4.2.1 Registratieverzoek en aangepast contactgegevens BRO Servicedesk
  • Handboek uitgifte 1.1.1: aangepast contactgegevens BRO Servicedesk
 • Update documentatie Grondwatermonitoringput:
  • Koppelvlakbeschrijving inname 1.0.4: Aangepast ‘deliveryAccountableParty’ en contactgegevens BRO Servicedesk. Ook is het gebruik van het document aangepast n.a.v. de komst van het Bronhouderportaal BRO.
  • Koppelvlakbeschrijving uitgifte 1.1.1: Contactgegevens BRO Servicedesk aangepast.
  • Handboek inname 1.1.1: Aangepast 5.2.1 Registratieverzoek, 2.4 + 3.1 i.v.m. onder voorrecht en contactgegevens BRO Servicedesk.
  • Handboek uitgifte 1.1.1: Contactgegevens BRO Servicedesk aangepast

Loket:

 • Geen veranderingen voor eindgebruikers§

PDOK:

 • Geen veranderingen voor eindgebruikers

Datamigratie:

 • Datasets voor migratie GMW: 1 inrichtingsdocument per bronhouder in DINO
 • Datasets voor migratie GMW: 2 voorbeelden van berichten voor put met geschiedenis Provincie Utrecht

Bekende problemen (Known issues):

Deze maand is voor het aanleveren van een put met geschiedenis nog nodig 'onder voorrecht' aan te vragen. Op verzoek van bronhouders wordt dit binnenkort makkelijker gemaakt.

Waar wordt aan gewerkt:

Loket:

 • Alpha versie van BRO "portaal" en verbetering van de gebruiksmonitor op het gebruik van BRO gegevens en functionaliteiten in het loket.

19 april 2019

Bronhouderportaal Versie 1.34.110 | Landelijke voorziening Versie 19.01.b27.0 | Loket versie 19 april 2019 | PDOK versie 16 april 2019

Aanpassingen

Uitbreidingen van voorzieningen voor bronhouders:

 • Om eventuele drempels weg te nemen voor bronhouders die een eerste aanlevering willen doen, wordt voor elke bronhouder proactief een valide XML bestand van een put beschikbaar gemaakt..De xml bestanden worden vanuit TNO pro actief op maandag 29 april naar de contactpersonen van de bronhouders die in DINO bekend zijn gestuurd.

Bronhouderportaal:

 • controlemogelijkheden bij het aanleveren van een put met geschiedenis in één bericht zijn toegevoegd
  • alle attributen worden getoond met hun initiële waarde zoals bij een put zonder geschiedenis
  • de attributen die zijn gewijzigd in de geschiedenis worden getoond in een tabelvorm die lijkt op de manier waarop de nieuwe attributen in een losse wijziging worden getoond

LV BRO:

 • Geen veranderingen

Loket:

 • BRO GMW objecten zijn te filteren op recent verwerkte gegevens in de LV BRO.
 • BRO CPT objecten zijn te filteren op recent verwerkte gegevens in de LV BRO.
 • BRO BHR-P objecten zijn te filteren op recent verwerkte gegevens in de LV BRO.
 • BRO CPT objecten zijn te filteren op kwaliteitsregime IMBRO en IMBRO-A.
 • BRO BHR-P objecten zijn te filteren op kwaliteitsregime IMBRO en IMBRO-A.
 • Bij het selecteren van objecten op de kaart middels de polygoon zijn de coördinaten zichtbaar.

PDOK BRO dataverzamelingen:

 • Geen veranderingen.

Bekende problemen (Known issues):

 • Een bronhouder dient op dit moment nog een voorrecht aan te vragen als hij of zij objecten met IMBRO/A kwaliteit met onvolledige datumvelden wil aanleveren. Dit wordt binnenkort verholpen doordat alle bronhouders voorrecht krijgen en het tegenhouden van objecten met IMBRO kwaliteit tijdens de voorrechtperiode wordt afgeschaft.

12 april 2019

Aanpassingen

Dit omvat | Bronhouderportaal Versie 1.34.110 | Landelijke voorziening Versie 19.01.B26 | Loket versie april 2019 | PDOK versie april 2019

Bronhouderportaal:

 • controlemogelijkheden bij het aanleveren van wijzigingen van putgegevens zijn uitgebreid
 • alle attributen die een nieuwe waarde krijgen worden getoond
 • de onveranderde attributen van de put zijn te raadplegen door op de put (groene punt) te klikken in de kaart bij de aanlevering van de put

Loket:

 • BRO GMW putten kunnen worden gefilterd op Kwaliteitsregime IMBRO of IMBRO-A

PDOK:

 • Geen veranderingen.

LV BRO:

 • Het is nu mogelijk om met 1 registratie bericht een put (GMW) aan te bieden inclusief de complete geschiedenis.
 • Technische verbeteringen zijn geïntroduceeerd die beheer van het systeem makkelijker maken
 • Een fout in de grafiekenservice is opgelost.
 • Intern doorgeven van data binnen de keten is flexibeler opgezet door levering van geopackages voor CPT, BHR-p en GMW.

Bekende problemen (Known issues):

 • Opgelost: Correcties op CPT en BHR-p objecten kunnen weer worden verwerkt.

15 maart 2019

Bronhouderportaal Versie 1.34.101 | Landelijke voorziening Versie 19.23 | Loket versie maart 2019 | PDOK versie februari 2019

Binnen de keten vallen onder ander de systemen: bronhouderportaal, het Loket, PDOK en LV BRO. Deze release verhoogt het gebruikersgemak binnen deze systemen. Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd, waardoor de gehele ketenfunctionaliteit is verbeterd.

Bronhouderportaal:

 • Meerdere leveringen tegelijk goedkeuren en valideren;
 • Filteropties in “Overzicht leveringen” uitgebreid met status “Overleg gewenst”;
 • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van mail notificaties;
 • Bij een machtiging wordt ook het KvK nummer getoond;
 • Machtigingen gesorteerd op organisatienaam en omschrijving.

Loket:

 • Raadpleeg mogelijkheden voor BRO GeoTOP toegevoegd: boringen, gegevens raadplegen op willekeurige locatie, maken van een doorsnede;
 • BRO GeoTOP nu via het loket te downloaden;
 • Gebruikersgemak verbeterd voor het raadplegen van BRO GeoTOP op een 'klein' scherm;
 • Beveiligingsupdate.
 • Dinoloket biedt nu een keuzemogelijkheid om alleen BRO gegevens te raadplegen.

PDOK:

 • Geen toevoegingen.

LV BRO:

 • De grafiekenviewer voor sonderingen is uitgebreid met 7 nieuwe grafiektypen. Vanaf deze versie kan de gebruiker onder andere kiezen voor: diepte, lengte en waterspanning;
 • De keten registreerde tot dusverre ICTU als dataleverancier van nieuwe BRO-objecten. Vanaf nu wordt het attribuut correct gevuld in de BRO.

Bekende problemen (Known issues):

Momenteel kunnen geen correcties worden verwerkt op CPT en BHR-p objecten. Aan een oplossing wordt gewerkt.