Conversietool voor grondwaterstanden(Gemeente Dijk en Waard)

De gemeente Dijk en Waard heeft een programma ontwikkeld voor het converteren van grondwaterstanden voor grondwatermonitoring. Bij veel overheden liggen nog grote aantallen grondwaterstanden voor de BRO op de plank. Dat geldt ook voor de gemeente Dijk en Waard. Deze grondwaterstanden hebben niet het juiste formaat om te kunnen leveren aan het Bronhouderportaal. Het programma doet een conversie naar het vereiste bestand (IMBRO/XML) voor het Bronhouderportaal.

Zo werkt het

De vijf invoervelden die nodig zijn, omdat deze kunnen veranderen en dus niet automatisch voor iedere gemeente ingevuld kunnen worden:

  1. De eerste knop betreft het BRO GLD ID nummer. Deze kan je vinden in het BRO-portaal. Dit is het ID waar de data aan gekoppeld gaat worden. Het is belangrijk dat deze correct is ingevuld, anders wordt de data aan de verkeerde grondwatermonitoringput gekoppeld. Het programma slaat op wat als laatste is ingevuld. Zo hebben wij opeenvolgende BRO GLD ID nummers en willen we niet het hele ID-nummer elke keer opnieuw intikken, maar alleen het laatste getal aanpassen.
  2. De tweede knop is de Referentie naam. Dit is de naam die je aan de levering wilt geven. De BRO doet hier zelf naar ons weten niks mee, maar het komt wel te staan in het leveringen overzicht aan de BRO. Dit kan dus gebruikt worden om een beetje overzicht te creëren in het leveringen overzicht, maar voor het gemak kan hier ook bijvoorbeeld alleen ‘GLD toevoeging’ ingevuld worden, dan hoeft dit niet aangepast te worden voor elke grondwatermonitoringput.
  3. De derde knop is voor het KVK-nummer van de aanleverende partij. Als we ervoor zouden kiezen om een aannemer de leveringen te laten doen, dan zou de aanleverende partij hier hun KVK-nummer in moeten vullen.
  4. De vierde knop is voor het KVK-nummer van de eigenaar van de data. In ons geval bij de gemeente Dijk en Waard zijn deze twee KVK-nummers hetzelfde en veranderen ze niet, omdat wij zowel eigenaar als leverancier zijn.
  5. De vijfde knop is Browse CSV File. Met deze knop kies je welk CSV-bestand geconverteerd dient te worden naar het vereiste bestand (IMBRO/XML) voor het Bronhouderportaal. Een CSV-bestand van een grondwatermonitoringput inclusief grondwaterstanden moet één voor één geconverteerd worden, omdat het BRO GLD ID nummer (zie hierboven) uniek is. Zodra het CSV-bestand is geselecteerd, gaat het programma aan de gang. Er komt binnen 10 seconden een melding dat het programma klaar.

Hierna kan het XML-bestand aan het BRO Bronhouderportaal worden geleverd.

Handig om te weten

Wanneer je het programma opent komt ook een dialog box tevoorschijn (met andere woorden een zwart scherm). In dit scherm komt een melding wanneer het programma klaar is met de conversie. Hier komt ook een melding als het programma een probleem tegenkomt.

Het BRO Bronhouderportaal heeft een limiet van 10.000 entries per levering van een XML-bestand. Het programma stopt automatisch bij 9999 entries en maakt dan een nieuw XML-bestand aan met het restant, waar ook de juiste informatie in gezet wordt zodat het BRO-bronhouderportaal meerdere bestanden begrijpt en accepteert.

Het programma moet schrijfrechten krijgen in dezelfde map als waar de executabel van het programma geplaatst wordt. Dit is nodig omdat het programma een ‘config.txt’ bestand aanmaakt waarin de laatst ingevulde data wordt opgeslagen.Deze data zal vooraf ingevuld staan zodat het niet iedere keer ingevuld hoeft te worden.

De CSV-bestanden mogen maar 2 kolommen bevatten.

  1. De eerste kolom bevat de timestamp in het formaat: dd-mm-yyyy HH:mm:ss. Onze dataloggers slaan de timestamp in dit formaat op. We zijn er van uit gegaan dat dit universeel is, maar mocht dit niet zo zijn dan kan gekeken worden naar een aanpassing in het programma om rekening te houden met meerdere formats, of misschien moet de gebruiker dan zelf de timestamp omzetten in het geaccepteerde formaat.
  2. De tweede kolom bevat de gemeten waarde. Het programma rond de gemeten waarde af naar boven tot 3 decimalen achter de komma voor de BRO. De eerste regel van het CSV-bestand mag niet een regel van namen of andere tekst bevatten. De eerste regel van het CSV moet meteen met data beginnen.

Een belangrijk detail is dat er bij Dijk en Waard standaard een dubbele spatie zit tussen de datum en de tijd in het CSV-bestand. (Open Office ziet dit standaard als scheidingsteken en zorgt ervoor dat het 3 kolommen aanmaakt, wat dan fout gaat in het programma.) Wees er zeker van dat het gebruikte programma de data in 2 kolommen blijft zetten.

Meer informatie over de tool van gemeente Dijk en Waard.

Het programma Basisregistratie Ondergrond stimuleert het uitwisselen en (her)gebruiken van BRO-aanleverfunctionaliteiten, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de toetsing ervan. Twijfel of vragen over deze tool? Neem dan contact op met Stefan Zamurovic.