Locatie mijnbouwwerken

Mijnbouwwerken hebben een locatie. Het is belangrijk dat deze locaties in de BRO geregistreerd worden.

Een mijnbouwwerk is een werk voor het opsporen of het winnen van delfstoffen of aardwarmte, of een werk voor het opslaan van stoffen. Denk bijvoorbeeld aan een boorplatform, mijngangen, bijbehorende leidingtracées of boorgaten.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 4, inwerkingtreding 1-1-2022.

Aanleverplicht geldt voor

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.