Instructie aanleveren (SFR)

Voor bodemkundig wandonderzoek (SFR) is er alleen een instructie voor het opvragen van gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond. Hieronder leest u een nadere toelichting.

Voor zover bekend is Wageningen Environmental Research (WENR, voorheen Alterra) de enige producent van gegevens van het registratieobject bodemkundig wandonderzoek. Om die reden is alleen de catalogus voor Bodemkundige wandonderzoek beschikbaar en niet de instructie hoe een BRO-verzoek gemaakt moet worden om een brondocument aan te bieden in het Bronhouderportaal.

Bent u ook producent of maakt u als bronhouder gebruik van een andere producent van bodemkundig wandonderzoek? Neemt u dan contact op met de Servicedesk voor de verdere instructie.