Reminder: Uitnodiging BRO Ketendemo: 18 januari 2024

header-bro-ketendemo

BRO Ketendemo

Graag nodigen wij je uit voor de (online) BRO Ketendemo op donderdag 18 januari 2024 van 11.00 tot 12.00 uur. Dit is de eerste ketendemo in de nieuwe opzet; we hebben namelijk een nieuw ritme met elk kwartaal een Ketendemo.

In de Ketendemo blikken we terug op het opgeleverde werk van afgelopen kwartaal en we laten zien wat het komende kwartaal op de agenda staat.

Programma

Onderwerpen 18 januari

De BRO-teams demonstreren de resultaten van het afgelopen kwartaal - over de hele keten vanaf de standaard tot en met het beschikbaar stellen van de gegevens. Wij vragen daarbij ook om je reactie, zodat de producten zoveel mogelijk aansluiten op jouw wensen.

In de Ketendemo laten we in vogelvlucht zien welke resultaten er zijn geboekt en we gaan daarbij vooral in op de volgende onderwerpen:

  • Geologisch booronderzoek: klaar voor aansluiten en aanleveren van gegevens. In februari zal er een implementatiesessie voor de gebruikers worden georganiseerd. De migratie van de eerste set historische gegevens uit DINO is gepland in Q1.
  • Domein Milieukwaliteit: oplevering Milieuhygiënisch bodemonderzoek voor historische gegevens en geplande gebruikersacceptatietest.
  • Nieuwe functionaliteiten: recent verbeterde functionaliteiten voor ondergrondgegevens beta op BROloket en volgende stap voor ondergrondmodellen.

Aan het eind van de ketendemo laten we zien waar we komend kwartaal aan werken.

Voor wie?

De ketendemo is voor iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

Aanmelden

Aanmelden voor de Ketendemo  van 18 januari kan via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 16 januari. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Vaste gast worden van de Ketendemo kan ook. Je krijgt dan automatisch elk kwartaal de link in je mailbox om aan de sessie deel te nemen.

Alle verslagen en opnames van de vorige ketendemo's vind je op de Ketendemo-pagina. Opnames van de sessies kun je bekijken en beluisteren via ons BRO-kanaal.

Je ontvangt deze mail, omdat je bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag. Klik op de link om je uit te schrijven of een collega aan te melden.