Ieder kwartaal: Ketendemo

Gepubliceerd 30 november 2023

Tot nu toe organiseerden we iedere maand een BRO Ketendag: 1 dag met de Ketendemonstratie, reviewsessie standaarden Milieukwaliteit en het softwareplein. We gaan de Ketendemo in een ander ritme organiseren, namelijk 1 keer per kwartaal.  Zo sluiten we aan bij de kwartaalplanning die we hanteren bij onze agile werkwijze. De reviewsessies van Milieukwaliteit blijven iedere maand plaatsvinden en het softwareplein iedere twee weken.

We organiseren vanuit de BRO sinds eind 2018 technische Ketendemo’s als onderdeel van een Ketendag. Lange tijd hebben we een vierwekelijks ritme aangehouden. Het laatste jaar blijkt dat deze intensiteit te hoog is in vergelijking met de functionaliteiten die we over de gehele keten opleveren. Verder missen we interactie en reactie vanuit de deelnemers. Reden genoeg om de aanpak en uitvoering te herzien. Daarbij komt het domein Milieukwaliteit in een fase waarin de hele keten - van aanlevering tot en met opvragen - belangrijk wordt.

Ketendemo per kwartaal

We organiseren vanaf 2024 de Ketendemo daarom ieder kwartaal. In de demo's kijken we terug op het vorige kwartaal en vooruit naar het komende kwartaal. Dit sluit aan bij onze 'agile' manier van werken, met een kwartaalplanning.  De Ketendemo gaat over Fase 1 (beheer) en Fase 2 (nu nog grotendeels ontwikkeling). We laten samen met gebruikers zien welke producten er zijn opgeleverd  over de gehele keten - van de standaard tot en met de uitgiftevoorzieningen en het gebruik. En we halen bij jullie feed-back op. We bekijken ook wanneer het goed is om de Ketendag live te doen, omdat het ook veel oplevert om elkaar te ontmoeten en dieper op gebruikersvragen in te gaan.

In onze agenda zijn de data van de Ketendemo's voor 2024 al vastgelegd.

Relatie met andere programma's

De manier waarop de BRO-keten per kwartaal producten oplevert, sluit goed aan bij de ontwikkeling en beheer binnen andere programma’s/basisregistraties en vice versa. Zo is het Ministerie van BZK gestart met het programma Zicht op Nederland - Datafundament (ZoN). Daarin wordt met partners (denk aan Kadaster)  en gebruikers via eenzelfde 'agile' werkwijze samengewerkt aan een fundamentele transformatie van losse basisregistraties naar een organisatie-overstijgend, multifunctioneel gegevenslandschap. De BRO is onderdeel van dit datafundament en gaat hier in de nabije toekomst ook op aansluiten en in participeren.