Ketendemo

Tijdens de Ketendemo demonstreren de BRO-teams de resultaten van het afgelopen kwartaal. En zij kijken vooruit naar het komende kwartaal. Wij vragen daarbij ook om je reactie, zodat de producten zoveel mogelijk aansluiten op jouw wensen.

De Ketendemo wordt ieder kwartaal online georganiseerd. Hiervoor moet je je van te voren aanmelden. Dit kan door je aan te melden voor de mailinglist, zodat je een mail ontvangt zodra je je kunt aanmelden voor de eerstvolgende demo. Vaste gasten kunnen ook eenmalig het aanmeldformulier voor alle Ketendemo's invullen.

Wat is de Ketendemo?

De volgende teams demonsteren wat is gerealiseerd en vragen daarbij om je reactie:

  • BRO uitgifteloket;
  • PDOK – uitgifteloket voor BRO;
  • Landelijke Voorzieningen BRO;
  • Bronhouderportaal;
  • Standaardisatie, domeinen Milieukwaliteit, Bodem-& grondonderzoek en Grondwatermonitoring;
  • Programma BRO (voortgang wetgeving en algemene zaken)

De ketendemonstratie is voor iedereen die actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata:  ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.


Opnamen en presentaties

De ketendemo's worden opgenomen en we delen de presentaties.

Aanmelden

Schrijf je in voor de mailinglist van de BRO Ketendemo en ontvang de uitnodiging met het aanmeldformulier voor de desbetreffende sessie.