Wintergroet

We kijken met veel plezier terug op 2023. Graag nemen we je mee langs een aantal hoogtepunten in het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 2024.

Samen maken we BRO

De BRO-community groeit en met de komst van het domein Milieukwaliteit is daar een nieuwe doelgroep bij gekomen. We zijn inmiddels met zo’n 2200 betrokkenen: BRO-coördinatoren van alle bestuursorganen en publieke ondernemingen, programmamedewerkers, geo- milieu- en grondwaterspecialisten, adviseurs en software- en dataleveranciers werkzaam in vijf sectoren, Grond-, Weg- en Waterbouw, Watersysteem, Landbouw, Mijnbouw en (Water)bodembeheer. Het blijft mooi te zien tot welke prestaties dit leidt.

Milieukwaliteit op koers

Milieukwaliteit is gestart met ‘agile’ werken aan de standaard en bouw van twee nieuwe registratieobjecten. Dit zijn Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) en Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD). De catalogus voor SAD IMBRO/A is ter consultatie aan jullie voorgelegd en wordt binnenkort vastgesteld door de Programmastuurgroep. Begin 2024 kunnen de historische onderzoeken dan technisch aangeleverd worden. Lees meer in het artikel hierover in deze nieuwsbrief. Jouw betrokkenheid blijft belangrijk. Wil je op de hoogte blijven, kom dan naar de sprintreviews (zie onze kalender) en houd de nieuwsbrief in de gaten.

Andere mijlpalen

De BRO-teams van TNO hebben hard gewerkt aan onze portalen, bouw van registratie-objecten en modellering. Zo is een grondige vernieuwing en vereenvoudiging van de code van het BROloket gerealiseerd om de stabiliteit, beheerbaarheid en functionaliteit van het loket te vergroten. Deze is inmiddels in demoversie (bèta) te bekijken. Ook aan het Bronhouderportaal is flink gewerkt aan veiligheid en het oplossen van bugs. Het resultaat is een nieuwe release. Ook in 2024 blijven we doorontwikkelen en werken aan een veilig portaal.

GeoTOP is dit jaar uitgebreid met de ondergrond van Almere (zuidwestelijke Flevopolder) en het gebied Zeeland en Goeree-Overflakkee is sterk verbeterd. Verder is de koppeling met het LGR, het Landelijk Grondwater Register, met de BRO is een feit. Gegevens die aangeleverd worden bij het LGR komen nu automatisch in de BRO.

BRO komt naar je toe

In 2023 organiseerden we met veel plezier wederom iedere maand een BRO’tje (webinar). Dit doen we nog steeds samen met de leden van de community. De live Ketendag in november stond dit keer in het teken van de startende BRO-coördinator, die we goed op weg hebben kunnen helpen. Met hun feedback konden we onze eigen communicatie ook weer verder verbeteren. We zochten jullie ook op bij de vele online en live evenementen van de mede-overheden, vakorganisaties en softwareleveranciers waarbij de ondergrond en integrale ruimtelijke ordening in 3D centraal stond – en milieukwaliteit.

In 2024 is het de bedoeling naar jullie toe te komen in een ronde door Nederland. We zijn nog druk bezig dit te plannen, maar houd de website in de gaten.

Vooruitblik 2024

Het Beraad voor Geo-informatie, heeft haar meerjarenvisie vastgesteld. Deelnemers aan het Beraad zijn de departementen BZK, Defensie, EZK, IenW en LNV, de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW en uitvoeringsorganisaties die leverancier zijn van ruimtelijke informatie (Kadaster, TNO, Rijkswaterstaat, RIVM, CBS, Netherlands Space Office en Geonovum. Deze visie wordt begin 2024 openbaar. Hierin is vastgelegd wat er volgens het beraad moet gebeuren om samen datagedreven te kunnen werken aan de fysieke leefomgeving. De BRO maakt hier onderdeel van uit en werkt nauw samen met het programma Zicht op Nederland – Datafundament aan een stevige basis hiervoor. Een belangrijke ontwikkeling die het belang van geo-informatie weer eens stevig neerzet. We zullen de informatie die voor jullie van belang is, met jullie delen.

Natuurlijk gaan we verder met Milieukwaliteit in 2024, en ook met het beheer van de BRO. Daarvoor hebben we weer een gezamenlijk beheerplan opgesteld.

In de tussentijd proberen we op alle mogelijke manieren te inspireren, te helpen en te informeren. Dat doen we graag vanuit jullie gebruikersvragen, dus laat het ons weten!

We wensen jou en je dierbaren fijne dagen en een gezond en voorspoedig 2024!

Namens het BRO-team bij BZK

Martin Peersmann, Marjan Bevelander en Ruud Boot