Uitzwaaiblog Marjan

Beste BRO’ers,

Vandaag ging ik voor de laatste keer op weg naar het ministerie in Den Haag. Vanaf 1 januari ben ik met pensioen. Een mooi vooruitzicht dat echter ook betekent dat ik afscheid neem van dierbare collega’s en afscheid neem van het BRO-programma.

1691918230540

In de afgelopen 6 jaar heb ik de BRO stap voor stap zien ontstaan. Het is een bouwwerk dat ons steeds meer inzicht in de bodem en ondergrond van Nederland geeft. Vanaf het begin was ons motto #Samen maken we BRO! En daarmee was niets teveel gezegd: we hebben heel wat uitdagingen met elkaar overwonnen.

Zo begonnen we in 2018 met het verplicht aanleveren van boringen en sonderingen. Die verplichting overviel de meeste betrokkenen. In de vele gesprekken die we met elkaar hadden bleek al snel dat nut en noodzaak niet altijd duidelijk waren. Hoe dragen mijn sonderingen bij aan een completer overzicht van de ondergrond?Inmiddels zijn we een stuk verder: zo heeft het praktijkvoorbeeld van de Sterke Lekdijk mooi geïllustreerd dat door een grotere dichtheid van metingen de onzekerheidsmarge in de modellen afneemt en het beeld steeds iets realistischer wordt en bijdraagt aan onderbouwd beleid. We zijn nu zelfs zover dat gemeenten plaatselijk sonderingen en boringen laten uitvoeren, juist om het model te verfijnen en te kunnen inzetten bij de planning van nieuwe woonwijken.

En inderdaad: de worsteling met het visualiseren van wat we niet kunnen zien is één van de grootste uitdagingen van de BRO. Onlangs bereikten we daar een mijlpaal in: de basisversie van de BRO 3D webservices is klaar. Een deel van de 3D-data en modellen is rechtstreeks te gebruiken in GIS-software die de OCG-standaard I3S ondersteunt. Dat is een goed begin, er zijn nog veel meer ontwikkelingen te verwachten in de komende jaren. Waar het nu nog vakkennis vereist om de BRO-services goed te gebruiken, zal dat steeds laagdrempeliger gaan worden en zal de ondergrond een vanzelfsprekend onderdeel worden van een betrouwbaar en toegankelijk datafundament dat bijdraagt aan de oplossing van de complexe opgaven die Nederland kent.

Dit grote bouwwerk is iets dat je niet vanuit een toren in Den Haag kunt realiseren, daarvoor is het animo en de betrokkenheid in de BRO-community van groot belang. Wij kunnen wel iets doen aan het creëren van de voorwaarden waaronder dat kan floreren en ik ben blij en best trots dat ik daar, samen met de collega’s, aan heb kunnen bijdragen. Het waren zes mooie en inspirerende jaren!

Heel veel dank aan jullie allen en veel succes bij het nog beter maken en gebruiken van de BRO!

Tot ziens, met een hartelijke groet, Marjan