Aan de slag met Tranche 4

Gepubliceerd 16 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 kunnen alle Bronhouders aan de slag met tranche 4. Belangrijk toevoeging aan de BRO vanaf januari is het registratieobject Formatieweerstandonderzoek. Ook is er een nieuwe versie van de Bodemkaart en helemaal nieuw is het Model Grondwaterspiegeldiepte. Verder geldt vanaf 1 januari een aanvulling voor Geologisch Booronderzoek.

Tranche 4 wordt in 2 delen opgeleverd: deel A op 1 januari en deel B op 1 juli 2022. Tranche 4A op een rij:

Formatieweerstandonderzoek

De laatste in het rijtje van onderzoeksgegevens van grondwatermonitoring zijn de gegevens van formatieweerstandonderzoek. Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het veranderende zoutgehalte van grondwater, om de verzilting van de grond te monitoren en om de grens tussen zout en zoet water te volgen door de tijd heen. Teveel zout in het grondwater is niet gunstig voor bijvoorbeeld de drinkwaterwinning, maar ook bij landbouw en natuur is dit een aandachtspunt.

Ben je bronhouder van deze gegevens? Dan is het goed om te weten dat de wettelijke ingangsdatum 1 januari 2022 is. Vanaf dat moment is het mogelijk om software te ontwikkelen die aansluit op de BRO. Daarom is er een overgangsperiode tot 1 juli 2022. In die periode kunnen alle bronhouders afspraken maken met hun leverancier, zodat de gegevens aangeleverd kunnen gaan worden. Op 1 januari 2022 zijn ook de BRO-uitgifteservices beschikbaar.

Tips voor aanleveren en afnemen

Mocht je voor het eerst aan de slag gaan met dit nieuwe registratieobject, dan helpen de volgende tips:

  • Bekijk welke grondwatermonitoringputten je momenteel in de BRO hebt. De gegevens van formatieweerstandonderzoek horen immers bij een put en (indien mogelijk) een monitoringnet.
  • Je kunt ook de publieksvriendelijke versie van de catalogus bekijken. Bij FRD gaat het om metingen met een geo-ohm kabel (zoutwachtermetingen), een vaste elektrode-kabel die aan een grondwatermonitoringbuis is bevestigd, alsook elektromagnetische metingen. In de catalogus lees je hier meer over.
  • Ga met je dataleverancier in gesprek en pas het contract aan. Spreek daarbij levertermijnen af en de aanlevering volgens IMBRO-kwaliteit.

Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM)

Het Model Grondwaterspiegeldiepte is helemaal nieuw in de BRO. Dit model wordt in opdracht van bronhouder Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gemaakt door Wageningen Environmental Research (WENR). Het model bestaat uit verschillende kaarten die de schommelingen weergeven van de grondwaterspiegel. Zo is ook de grondwatertrappenkaart onderdeel hiervan.

De kaarten kennen talloze toepassingen. Ze worden gebruikt bij onderzoek naar nitraat of fosfaat, afbraak van organische stof of bij onderzoek naar de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen. De gegevens van de gemiddelde grondwaterspiegeldiepte in het voorjaar wordt bijvoorbeeld weer veel toegepast in de ecologie.

Model Grondwaterspiegeldiepte

Bodemkaart (SGM)

De Bodemkaart is doorontwikkeld en is nu uitgebreid met afgeleide profielen, de kenmerkende bodemprofielen voor elk vlak en bodemvlakcollecties waarmee opnamedatum en karteermethode zijn te herleiden. Het model is op een aantal punten aangepast en consistenter gemaakt. Het gaat om een toevoeging waarbij ook gezorgd is dat conformiteit met het model in tranche 2 is gewaarborgd.

De verschillende attributen uit de bodemkaart zorgen voor een brede toepassing. Zo geeft het voorkomen van zand in de profielbouw aan of er kan worden gefundeerd en geeft het organische stofgehalte de geschiktheid van de grond als groeiplaats en het vasthouden van water weer. De afgeleide profielen, zoals nu toegevoegd aan de bodemkaart, worden toegepast in modellering van bijvoorbeeld het bodem-watersysteem.

Geologische Boormonsteranalyses (BHR-G)

In tranche 3 was al gestart met de geologische boormonsterbeschrijvingen. Vanaf 1 januari 2022 kunnen ook de analyses van Geologisch Booronderzoek aangeleverd worden. Deze gegevens van geologisch booronderzoek worden gebruikt voor kartering of modellering. Deze onderzoeken worden in de praktijk hoofdzakelijk uitgevoerd door de Geologische Dienst Nederland (TNO). Ben je ook producent of maak je als bronhouder gebruik van een andere producent van geologisch booronderzoek? Neem dan contact op met de Servicedesk voor de verdere informatie over het aanleveren van gegevens.

Vragen?

Heb je hulp nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de BRO Servicedesk. Onze medewerkers helpen je graag verder.