Standaarden

Het team Standaardisering bij de BRO zorgt samen met een groep gebruikers dat dezelfde objecten op dezelfde manier geregistreerd wordt. Voor ieder registratieobject stellen zij daarom de volgende beschrijvende documenten op:
• de catalogus
• de handboeken voor inname en uitgifte
• de koppelvlakbeschrijvingen voor inname en uitgifte

Ook is er een scopedocument dat onder meer context, inhoud en wettelijke kaders van een registratieobject beschrijft.

Scopedocument

Het scopedocument vormt de start van het standaardisatietraject. Het document beschrijft onder meer context, inhoud en wettelijke kaders van een registratieobject. Het brengt de stakeholders in beeld, het ketenproces en de relevante informatiesystemen. Ten slotte beschrijft het wat wel en wat niet in het registratieobject wordt opgenomen. Als de scope in de loop der tijd wordt aangepast, zal dit in een nieuwe versie van het scopedocument worden vastgelegd.

Storymap

De storymap brengt - in meer detail dan het scopedocument - het ketenproces in beeld, waarin stakeholders samenwerken en komen tot de informatie die in een registratieobject wordt vastgelegd. Doordat nauwkeurig de werkwijze wordt vastgelegd ontstaat een beter inhoudelijk beeld. Ook wordt het duidelijk of er verbeteringen in het ketenproces mogelijk zijn en wat het beste proces van gegevenslevering is aan de BRO.

Catalogus

Een catalogus beschrijft welke gegevens over een registratieobject in de BRO zijn opgeslagen. Het document is bedoeld voor alle gebruikers van de BRO. De catalogus vormt de basis voor de andere beschrijvende documenten. In de catalogus staan de definities van de gegevens van het registratieobject, de entiteiten en attributen. Met een beschrijving van de onderlinge samenhang. Bij de definitie worden de kardinaliteit (het aantal keer dat de het gegeven voorkomt), de regels die in controles worden gebruikt en de waarden die zijn toegestaan vermeld.

Handboek

Een handboek voor inname of uitgifte beschrijft het proces dat bij inname of uitgifte van gegevens wordt doorlopen. In een handboek worden ook de gegevens gedefinieerd die betrekking hebben op het proces van inname of uitgifte. Om te zien wat er aangeleverd moet worden of wat er uitgeleverd kan worden, heeft men de catalogus nodig.

Koppelvlakbeschrijving

De koppelvlakbeschrijvingen zijn geschreven voor softwareontwikkelaars. Op basis van catalogus en handboek staat hierin beschreven hoe het registratieobject en BRO de bijbehorende transacties worden vertaald naar het technische koppelvlak dat is gerealiseerd door middel van webservices. De koppelvlakbeschrijving gaat dus in op de technische realisatie van de transacties waarbinnen gegevens van het registratieobject wordt  uitgewisseld.