Toolkit communicatie

Op deze pagina verzamelen we voor jou tools die je kunt gebruiken als je wilt communiceren over de BRO. We vullen deze toolkit elke keer aan, dus neem af en toe een kijkje.

Middelen

Basispresentaties

Wil je jouw organisatie uitleggen wat de BRO is en waarom alle overheden hieraan en hiermee werken? Gebruik deze basispresentaties om jouw eigen verhaal te vertellen.

Algemene folder BRO

Download de algemene folder over de BRO. Je kunt teksten hieruit desgewenst overnemen voor je eigen communicatie

Storymaps

Behoefte aan meer achtergrondinformatie over de registratieobjecten en het standaardisatieproces? Deze Storymaps geven meer inzicht in het registratieobject, doelgroepen en bijvoorbeeld wettelijke kaders.

Beeldmateriaal

Registratieobjecten tegel

Download alle BRO afbeeldingen, zoals de planning, de registratieobjecten en andere visualisaties. Gebruik deze bijvoorbeeld ter ondersteuning in jouw presentatie.