BRO uitgifte API

Er zijn 3 mogelijkheden om gegevens die in de Landelijke Voorziening BRO geregistreerd zijn op te vragen. Een daarvan is via de uitgifte API's (ook wel Soap XML-API) van de Landelijke Voorziening BRO.

Als u uw systeem aansluit op de uitgifte API's van de Landelijke Voorziening BRO, dan kunt u volledig geautomatiseerd BRO-gegevens opvragen. Zodra gegevens in de BRO zijn geregistreerd, zijn ze direct beschikbaar. Aanmelden bij de BRO is daarvoor noodzakelijk. Ook heeft u een PKIoverheid certificaat nodig. Lees meer daarover bij het registratieobject waarvoor u wilt aansluiten. U vindt daar ook de instructie  voor het aansluiten op de uitgifte API.

Een alternatief waarvoor geen PKI-certificaat nodig is, is de REST uitgifteservice voor grondwatermonitoringputten (andere registratieobjecten volgen).

BRO uitgifte API's voor wie?

De BRO uitgifte API's zijn met name geschikt voor organisaties die frequent en volledig geautomatiseerd bepaalde BRO-gegevens van een registratieobject willen opvragen. De uitgifte API geeft direct toegang tot de informatie zoals die in de Basisregistratie Ondergrond is opgeslagen.

Ook zijn de uitgifte API's handig voor bronhouders en dataleveranciers, die hun eigen BRO-gegevens willen opvragen. Bepaalde gegevens uit een brondocument zijn bovendien alleen voor de bronhouder en dataleverancier zichtbaar. Dat geldt ook voor gegevens die uit registratie zijn genomen.

De modellen zijn nog niet op te vragen via de uitgifte API's.

Verschil met BROloket

Wilt u van een specifiek gebied alle metingen of onderzoeksgegevens direct bekijken? Ga dan naar het BROloket. U kunt daar alle informatie van de BRO-gegevens en BRO-modellen direct op de kaart raadplegen. BROloket biedt in die viewer bovendien praktische selectie- en filtermogelijkheden. U kunt interactief BRO-gegeven zoeken en in detail bekijken. Ook kunt u op BROloket de BRO-modellen interactief bekijken. Op BROloket kunt dus heel gericht zoeken. Ook is het downloaden van gegevens en modellen bij het BROloket mogelijk. In die downloads zit dan de volledige dataset van uw selectie op de kaart om in uw eigen applicatie verder te gebruiken.

Verschil met PDOK

Bij PDOK krijgt u landsdekkende datasets (bulkdownload) of kensets (kaartweergave via WMS). Die kensets zijn vooral geschikt om landsdekkend inzicht te krijgen in de beschikbare informatie, bijvoorbeeld tot welke diepte gaan de sonderingen, hoeveel filters zitten er in grondwatermonitoringputten en op welke diepte. U kunt deze data in uw eigen GIS-applicatie verder gebruiken bekijken en aanvullen met andere data. Met de PDOK Viewer krijgt u een preview van de kensets. De bulkdownload bevat alle gegevens per geregistreerd object in de BRO (als Geopackage). Deze dataset is vooral geschikt voor periodieke download naar een eigen systeem om diepgaandere analyses op de data uit te voeren.